(81:21) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (81:21) Departementsområdet i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 581 569.7 551 551.0 30 18.7
Kvinner 274 262.5 234 234.0 40 28.5
Totalt 855 832.2 785 785.0 70 47.2
(81:21) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.6 0.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81:21) Departementsområdet per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 13 12.3
2 AKERSHUS 20 19.0
3 OSLO 536 521.5
4 HEDMARK 14 14.0
5 OPPLAND 8 8.0
6 BUSKERUD 7 7.0
7 VESTFOLD 11 11.0
8 TELEMARK 29 27.7
9 AUST-AGDER 6 5.5
10 VEST-AGDER 8 8.0
11 ROGALAND 24 22.8
12 HORDALAND 47 45.6
14 SOGN OG FJORDANE 7 6.8
15 MØRE OG ROMSDAL 10 10.0
16 SØR-TRØNDELAG 37 36.3
17 NORD-TRØNDELAG 9 9.0
18 NORDLAND 20 20.0
19 TROMS 27 26.5
20 FINNMARK 15 14.5
21 SVALBARD 7 6.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81:21) Departementsområdet per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 9 8.3
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 1 1.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 2 2.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 1 1.0
AKERSHUS 211 VESTBY 1 1.0
AKERSHUS 215 FROGN 1 0.5
AKERSHUS 219 BÆRUM 4 4.0
AKERSHUS 220 ASKER 2 2.0
AKERSHUS 226 SØRUM 1 1.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO 4 4.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 6 5.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD 1 1.0
OSLO 301 OSLO 536 521.5
HEDMARK 402 KONGSVINGER 5 5.0
HEDMARK 403 HAMAR 5 5.0
HEDMARK 417 STANGE 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM 2 2.0
HEDMARK 429 ÅMOT 1 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 3 3.0
OPPLAND 502 GJØVIK 5 5.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 2 2.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG 3 3.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE 2 2.0
VESTFOLD 701 BORRE 5 5.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND 1 1.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG 2 2.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 1 1.0
VESTFOLD 714 HOF 2 2.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN 21 19.7
TELEMARK 806 SKIEN 3 3.0
TELEMARK 807 NOTODDEN 3 3.0
TELEMARK 821 2 2.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 3 3.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 3 2.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 8 8.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 16 15.6
ROGALAND 1106 HAUGESUND 2 2.0
ROGALAND 1119 5 4.2
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN 44 42.6
HORDALAND 1221 STORD 2 2.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN 1 0.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 33 32.5
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 1 0.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ 7 7.0
NORDLAND 1805 NARVIK 3 3.0
NORDLAND 1824 VEFSN 1 1.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL 1 1.0
NORDLAND 1828 NESNA 2 2.0
NORDLAND 1833 RANA 3 3.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND 2 2.0
NORDLAND 1865 VÅGAN 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ 25 24.5
TROMS 1903 HARSTAD 2 2.0
FINNMARK 2003 VADSØ 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 1 1.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO 3 2.5
FINNMARK 2012 ALTA 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 2 2.0
FINNMARK 2027 NESSEBY 2 2.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN 7 6.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (81:21) Departementsområdet , år 2013
Etat Ansatte Årsverk
STATSBYGG 855 832.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (81:21) Departementsområdet , år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD STATSBYGG 13 12.3
2 AKERSHUS STATSBYGG 20 19.0
3 OSLO STATSBYGG 536 521.5
4 HEDMARK STATSBYGG 14 14.0
5 OPPLAND STATSBYGG 8 8.0
6 BUSKERUD STATSBYGG 7 7.0
7 VESTFOLD STATSBYGG 11 11.0
8 TELEMARK STATSBYGG 29 27.7
9 AUST-AGDER STATSBYGG 6 5.5
10 VEST-AGDER STATSBYGG 8 8.0
11 ROGALAND STATSBYGG 24 22.8
12 HORDALAND STATSBYGG 47 45.6
14 SOGN OG FJORDANE STATSBYGG 7 6.8
15 MØRE OG ROMSDAL STATSBYGG 10 10.0
16 SØR-TRØNDELAG STATSBYGG 37 36.3
17 NORD-TRØNDELAG STATSBYGG 9 9.0
18 NORDLAND STATSBYGG 20 20.0
19 TROMS STATSBYGG 27 26.5
20 FINNMARK STATSBYGG 15 14.5
21 SVALBARD STATSBYGG 7 6.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (81:21) Departementsområdet , år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN STATSBYGG 9 8.3
ØSTFOLD 105 SARPSBORG STATSBYGG 1 1.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD STATSBYGG 2 2.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD STATSBYGG 1 1.0
AKERSHUS 211 VESTBY STATSBYGG 1 1.0
AKERSHUS 215 FROGN STATSBYGG 1 0.5
AKERSHUS 219 BÆRUM STATSBYGG 4 4.0
AKERSHUS 220 ASKER STATSBYGG 2 2.0
AKERSHUS 226 SØRUM STATSBYGG 1 1.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO STATSBYGG 4 4.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER STATSBYGG 6 5.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD STATSBYGG 1 1.0
OSLO 301 OSLO STATSBYGG 536 521.5
HEDMARK 402 KONGSVINGER STATSBYGG 5 5.0
HEDMARK 403 HAMAR STATSBYGG 5 5.0
HEDMARK 417 STANGE STATSBYGG 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM STATSBYGG 2 2.0
HEDMARK 429 ÅMOT STATSBYGG 1 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER STATSBYGG 3 3.0
OPPLAND 502 GJØVIK STATSBYGG 5 5.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN STATSBYGG 2 2.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG STATSBYGG 3 3.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATSBYGG 2 2.0
VESTFOLD 701 BORRE STATSBYGG 5 5.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND STATSBYGG 1 1.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG STATSBYGG 2 2.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD STATSBYGG 1 1.0
VESTFOLD 714 HOF STATSBYGG 2 2.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN STATSBYGG 21 19.7
TELEMARK 806 SKIEN STATSBYGG 3 3.0
TELEMARK 807 NOTODDEN STATSBYGG 3 3.0
TELEMARK 821 STATSBYGG 2 2.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD STATSBYGG 3 3.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL STATSBYGG 3 2.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATSBYGG 8 8.0
ROGALAND 1103 STAVANGER STATSBYGG 16 15.6
ROGALAND 1106 HAUGESUND STATSBYGG 2 2.0
ROGALAND 1119 STATSBYGG 5 4.2
ROGALAND 1160 VINDAFJORD STATSBYGG 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN STATSBYGG 44 42.6
HORDALAND 1221 STORD STATSBYGG 2 2.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN STATSBYGG 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER STATSBYGG 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL STATSBYGG 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE STATSBYGG 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN STATSBYGG 1 0.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATSBYGG 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND STATSBYGG 4 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA STATSBYGG 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA STATSBYGG 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATSBYGG 33 32.5
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND STATSBYGG 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL STATSBYGG 1 0.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL STATSBYGG 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS STATSBYGG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATSBYGG 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS STATSBYGG 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER STATSBYGG 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ STATSBYGG 7 7.0
NORDLAND 1805 NARVIK STATSBYGG 3 3.0
NORDLAND 1824 VEFSN STATSBYGG 1 1.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL STATSBYGG 1 1.0
NORDLAND 1828 NESNA STATSBYGG 2 2.0
NORDLAND 1833 RANA STATSBYGG 3 3.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND STATSBYGG 2 2.0
NORDLAND 1865 VÅGAN STATSBYGG 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ STATSBYGG 25 24.5
TROMS 1903 HARSTAD STATSBYGG 2 2.0
FINNMARK 2003 VADSØ STATSBYGG 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST STATSBYGG 1 1.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO STATSBYGG 3 2.5
FINNMARK 2012 ALTA STATSBYGG 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK STATSBYGG 2 2.0
FINNMARK 2027 NESSEBY STATSBYGG 2 2.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN STATSBYGG 7 6.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (81:21) Departementsområdet per arbeidssted, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN STATSBYGG 81:21:75 STATSBYGG ØST HALDEN DRIFTSTJENESTE 9 8.3
ØSTFOLD 105 SARPSBORG STATSBYGG 81:21:84 STATSBYGG ØST SARPSBORG DRIFTSTJENESTE 1 1.0
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD STATSBYGG 81:21:72 STATSBYGG ØST FREDRIKSTAD DRIFTSTJENESTE 2 2.0
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD STATSBYGG 81:21:95 STATSBYGG ØST 1 1.0
AKERSHUS 211 VESTBY STATSBYGG 81:21:90 STATSBYGG ØST VESTBY DRIFTSTJENESTE 1 1.0
AKERSHUS 215 FROGN STATSBYGG 81:21:73 STATSBYGG ØST FROGN DRIFTSTJENESTE 1 0.5
AKERSHUS 219 BÆRUM STATSBYGG 81:21:70 STATSBYGG ØST BÆRUM DRIFTSTJENESTE 4 4.0
AKERSHUS 220 ASKER STATSBYGG 81:21:69 STATSBYGG ØST ASKER DRIFTSTJENESTE 2 2.0
AKERSHUS 226 SØRUM STATSBYGG 81:21:88 STATSBYGG ØST SØRUM DRIFTSTJENESTE 1 1.0
AKERSHUS 231 SKEDSMO STATSBYGG 81:21:85 STATSBYGG ØST SKEDSMO DRIFTSTJENESTE 4 4.0
AKERSHUS 235 ULLENSAKER STATSBYGG 81:21:89 STATSBYGG ØST ULLENSAKER DRIFTSTJENESTE 6 5.5
AKERSHUS 238 NANNESTAD STATSBYGG 81:21:80 STATSBYGG ØST NANNESTAD DRIFTSTJENESTE 1 1.0
OSLO 301 OSLO STATSBYGG 81:21:1 STATSBYGG HOVEDKONTOR 401 388.6
OSLO 301 OSLO STATSBYGG 81:21:82 STATSBYGG ØST OSLO ADMINISTRASJON 45 44.4
OSLO 301 OSLO STATSBYGG 81:21:83 STATSBYGG ØST OSLO DRIFTSTJENESTE 90 88.4
HEDMARK 402 KONGSVINGER STATSBYGG 81:21:77 STATSBYGG ØST KONGSVINGER DRIFTSTJENESTE 5 5.0
HEDMARK 403 HAMAR STATSBYGG 81:21:76 STATSBYGG ØST HAMAR DRIFTSTJENESTE 3 3.0
HEDMARK 403 HAMAR STATSBYGG 81:21:86 STATSBYGG ØST STANGE DRIFTSTJENESTE 2 2.0
HEDMARK 417 STANGE STATSBYGG 81:21:81 STATSBYGG ØST NORD-ODAL DRIFTSTJENESTE 1 1.0
HEDMARK 427 ELVERUM STATSBYGG 81:21:71 STATSBYGG ØST ELVERUM DRIFTSTJENESTE 2 2.0
HEDMARK 429 ÅMOT STATSBYGG 81:21:92 STATSBYGG ØST ÅMOT DRIFTSTJENESTE 1 1.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER STATSBYGG 81:21:78 STATSBYGG ØST LILLEHAMMER DRIFTSTJENESTE 3 3.0
OPPLAND 502 GJØVIK STATSBYGG 81:21:74 STATSBYGG ØST GJØVIK DRIFTSTJENESTE 5 5.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN STATSBYGG 81:21:39 STATSBYGG SØR DRAMMEN DRIFTSTJENESTE 2 2.0
BUSKERUD 604 KONGSBERG STATSBYGG 81:21:45 STATSBYGG SØR KONGSBERG DRIFT 3 3.0
BUSKERUD 605 RINGERIKE STATSBYGG 81:21:44 STATSBYGG SØR HØNEFOSS DRIFT 2 2.0
VESTFOLD 701 BORRE STATSBYGG 81:21:37 STATSBYGG SØR BORRE DRIFT 5 5.0
VESTFOLD 702 HOLMESTRAND STATSBYGG 81:21:43 STATSBYGG SØR HOLMESTRAND DRIFT 1 1.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG STATSBYGG 81:21:53 STATSBYGG SØR TØNSBERG DRIFT 2 2.0
VESTFOLD 706 SANDEFJORD STATSBYGG 81:21:51 STATSBYGG SØR SANDEFJORD DRIFT 1 1.0
VESTFOLD 714 HOF STATSBYGG 81:21:40 STATSBYGG SØR DRIFTSTJENESTEN I HOF 2 2.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN STATSBYGG 81:21:49 STATSBYGG SØR PORSGRUNN DRIFT 17 16.1
TELEMARK 805 PORSGRUNN STATSBYGG 81:21:50 STATSBYGG SØR PORSGRUNN DRIFT 4 3.6
TELEMARK 806 SKIEN STATSBYGG 81:21:52 STATSBYGG SØR SKIEN DRIFT 3 3.0
TELEMARK 807 NOTODDEN STATSBYGG 81:21:48 STATSBYGG SØR NOTODDEN DRIFT 3 3.0
TELEMARK 821 STATSBYGG 81:21:38 STATSBYGG SØR BØ I TELEMARK DRIFT 2 2.0
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD STATSBYGG 81:21:42 STATSBYGG SØR GRIMSTAD DRIFT 3 3.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL STATSBYGG 81:21:36 STATSBYGG SØR ARENDAL DRIFT 2 1.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL STATSBYGG 81:21:93 STATSBYGG VEST ARENDAL DRIFT 1 1.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND STATSBYGG 81:21:46 STATSBYGG SØR KRISTIANSAND S DRIFT 8 8.0
ROGALAND 1103 STAVANGER STATSBYGG 81:21:66 STATSBYGG VEST STAVANGER DRIFT 16 15.6
ROGALAND 1106 HAUGESUND STATSBYGG 81:21:62 STATSBYGG VEST HAUGESUND DRIFT 2 2.0
ROGALAND 1119 STATSBYGG 81:21:58 STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I HÅ 5 4.2
ROGALAND 1160 VINDAFJORD STATSBYGG 81:21:59 STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I VINDAFJORD 1 1.0
HORDALAND 1201 BERGEN STATSBYGG 81:21:54 STATSBYGG VEST ADMINISTRASJON 16 16.0
HORDALAND 1201 BERGEN STATSBYGG 81:21:56 STATSBYGG VEST BERGEN DRIFT 28 26.6
HORDALAND 1221 STORD STATSBYGG 81:21:67 STATSBYGG VEST STORD DRIFT 2 2.0
HORDALAND 1266 MASFJORDEN STATSBYGG 81:21:64 STATSBYGG VEST MASFJORDEN DRIFT 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1419 LEIKANGER STATSBYGG 81:21:63 STATSBYGG VEST LEIKANGER DRIFT 3 3.0
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL STATSBYGG 81:21:65 STATSBYGG VEST SOGNDAL DRIFT 2 2.0
SOGN OG FJORDANE 1432 FØRDE STATSBYGG 81:21:61 STATSBYGG VEST FØRDE DRIFT 1 1.0
SOGN OG FJORDANE 1445 GLOPPEN STATSBYGG 81:21:68 STATSBYGG VEST SØREIDE DRIFT 1 0.8
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE STATSBYGG 81:21:6 STATSBYGG MIDT-NORGE MOLDE DRIFT 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND STATSBYGG 81:21:18 STATSBYGG MIDT-NORGE ÅLESUND DRIFT 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND STATSBYGG 81:21:60 STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I ÅLESUND 1 1.0
MØRE OG ROMSDAL 1519 VOLDA STATSBYGG 81:21:17 STATSBYGG MIDT-NORGE VOLDA DRIFT 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA STATSBYGG 81:21:57 STATSBYGG VEST DRIFTSTJENESTEN I FRÆNA 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATSBYGG 81:21:15 STATSBYGG MIDT-NORGE TRONDHEIM DRIFT 19 18.5
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM STATSBYGG 81:21:16 STATSBYGG MIDT-NORGE TRONDHEIM DRIFT 14 14.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND STATSBYGG 81:21:11 STATSBYGG MIDT-NORGE OPPHAUG DRIFT 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL STATSBYGG 81:21:10 STATSBYGG MIDT-NORGE OPPDAL DRIFT 1 0.8
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL STATSBYGG 81:21:12 STATSBYGG MIDT-NORGE ORKDAL DRIFT 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS STATSBYGG 81:21:5 STATSBYGG MIDT-NORGE MELHUS DRIFT 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER STATSBYGG 81:21:14 STATSBYGG MIDT-NORGE STEINKJER DRIFT 4 4.0
NORD-TRØNDELAG 1703 NAMSOS STATSBYGG 81:21:8 STATSBYGG MIDT-NORGE NAMSOS DRIFT 1 1.0
NORD-TRØNDELAG 1719 LEVANGER STATSBYGG 81:21:4 STATSBYGG MIDT-NORGE LEVANGER DRIFT 4 4.0
NORDLAND 1804 BODØ STATSBYGG 81:21:2 STATSBYGG MIDT-NORGE BODØ DRIFT 7 7.0
NORDLAND 1805 NARVIK STATSBYGG 81:21:27 STATSBYGG NORD NARVIK DRIFT 3 3.0
NORDLAND 1824 VEFSN STATSBYGG 81:21:7 STATSBYGG MIDT-NORGE MOSJØEN DRIFT 1 1.0
NORDLAND 1826 HATTFJELLDAL STATSBYGG 81:21:3 STATSBYGG MIDT-NORGE HATTFJELLDAL DRIFT 1 1.0
NORDLAND 1828 NESNA STATSBYGG 81:21:9 STATSBYGG MIDT-NORGE NESNA DRIFT 2 2.0
NORDLAND 1833 RANA STATSBYGG 81:21:13 STATSBYGG MIDT-NORGE RANA DRIFT 3 3.0
NORDLAND 1852 TJELDSUND STATSBYGG 81:21:29 STATSBYGG NORD TJELDSUND DRIFT 2 2.0
NORDLAND 1865 VÅGAN STATSBYGG 81:21:35 STATSBYGG NORD VÅGAN DRIFT 1 1.0
TROMS 1902 TROMSØ STATSBYGG 81:21:30 STATSBYGG NORD TROMSØ DRIFT 11 10.5
TROMS 1902 TROMSØ STATSBYGG 81:21:31 STATSBYGG NORD TROMSØ DRIFT 14 14.0
TROMS 1903 HARSTAD STATSBYGG 81:21:23 STATSBYGG NORD HARSTAD DRIFT 2 2.0
FINNMARK 2003 VADSØ STATSBYGG 81:21:32 STATSBYGG NORD VADSØ DRIFT 4 4.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST STATSBYGG 81:21:22 STATSBYGG NORD HAMMERFEST DRIFT 1 1.0
FINNMARK 2011 KAUTOKEINO STATSBYGG 81:21:25 STATSBYGG NORD KAUTOKEINO DRIFT 3 2.5
FINNMARK 2012 ALTA STATSBYGG 81:21:19 STATSBYGG NORD ALTA DRIFT 3 3.0
FINNMARK 2021 KARASJOK STATSBYGG 81:21:24 STATSBYGG NORD KARASJOK DRIFT 2 2.0
FINNMARK 2027 NESSEBY STATSBYGG 81:21:33 STATSBYGG NORD VARANGERBOTN DRIFT 2 2.0
SVALBARD 2111 SPITSBERGEN STATSBYGG 81:21:26 STATSBYGG NORD LONGYEARBYEN DRIFT 7 6.8