(4:7:15:6) Departementsområdet IDISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:6) Departementsområdet IDISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 104 102.2 101 101.0 3 1.2
Kvinner 97 86.6 77 77.0 20 9.6
Totalt 201 188.8 178 178.0 23 10.8
(4:7:15:6) Departementsområdet IDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:6) Departementsområdet IDISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
5 OPPLAND 8 6.2
6 BUSKERUD 193 182.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:6) Departementsområdet IDISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OPPLAND 532 JEVNAKER 8 6.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE 122 119.0
BUSKERUD 615 FLÅ 3 1.9
BUSKERUD 616 NES 6 4.3
BUSKERUD 617 GOL 13 12.3
BUSKERUD 619 ÅL 7 5.7
BUSKERUD 620 HOL 9 8.5
BUSKERUD 621 SIGDAL 4 3.9
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM 19 17.9
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL 6 5.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:6) Departementsområdet IDISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 201 188.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:6) Departementsområdet IDISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
5 OPPLAND NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 8 6.2
6 BUSKERUD NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 193 182.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:6) Departementsområdet IDISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OPPLAND 532 JEVNAKER NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 8 6.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 122 119.0
BUSKERUD 615 FLÅ NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 3 1.9
BUSKERUD 616 NES NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 6 4.3
BUSKERUD 617 GOL NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 13 12.3
BUSKERUD 619 ÅL NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 7 5.7
BUSKERUD 620 HOL NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 9 8.5
BUSKERUD 621 SIGDAL NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4 3.9
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 19 17.9
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 6 5.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:6) Departementsområdet IDISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OPPLAND 532 JEVNAKER NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:5 JEVNAKER LENSMANNSKONTOR 8 6.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:4 HØNEFOSS POLITISTASJON 122 119.0
BUSKERUD 615 FLÅ NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:1 FLÅ LENSMANNSKONTOR 3 1.9
BUSKERUD 616 NES NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:8 NES LENSMANNSKONTOR 6 4.3
BUSKERUD 617 GOL NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:2 GOL OG HEMSEDAL LENSMANNSKONTOR 13 12.3
BUSKERUD 619 ÅL NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:11 ÅL LENSMANNSKONTOR 7 5.7
BUSKERUD 620 HOL NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:3 HOL LENSMANNSKONTOR 9 8.5
BUSKERUD 621 SIGDAL NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:10 SIGDAL LENSMANNSKONTOR 4 3.9
BUSKERUD 622 KRØDSHERAD NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:6 KRØDSHERAD LENSMANNSKONTOR 4 4.0
BUSKERUD 623 MODUM NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:7 MODUM LENSMANNSKONTOR 19 17.9
BUSKERUD 633 NORE OG UVDAL NORDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:6:9 NORE OG UVDAL LENSMANNSKONTOR 6 5.1