(4:7:15:27) Departementsområdet STRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:27) Departementsområdet STRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 111 110.2 110 110.0 1 0.2
Kvinner 88 82.0 75 75.0 13 7.0
Totalt 199 192.2 185 185.0 14 7.2
(4:7:15:27) Departementsområdet STRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.1 0.1
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:27) Departementsområdet STRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
20 FINNMARK 199 192.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:27) Departementsområdet STRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
FINNMARK 2002 VARDØ 10 9.8
FINNMARK 2003 VADSØ 18 18.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 12 11.2
FINNMARK 2022 LEBESBY 6 5.0
FINNMARK 2023 GAMVIK 2 2.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG 8 6.3
FINNMARK 2025 TANA 18 16.8
FINNMARK 2027 NESSEBY 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD 7 7.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 117 115.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:27) Departementsområdet STRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 199 192.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:27) Departementsområdet STRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
20 FINNMARK ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 199 192.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:27) Departementsområdet STRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
FINNMARK 2002 VARDØ ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 10 9.8
FINNMARK 2003 VADSØ ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 18 18.0
FINNMARK 2021 KARASJOK ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 12 11.2
FINNMARK 2022 LEBESBY ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 6 5.0
FINNMARK 2023 GAMVIK ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 2 2.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 8 6.3
FINNMARK 2025 TANA ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 18 16.8
FINNMARK 2027 NESSEBY ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 7 7.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 117 115.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:27) Departementsområdet STRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
FINNMARK 2002 VARDØ ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:27:9 VARDØ POLITISTASJON 10 9.8
FINNMARK 2003 VADSØ ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:27:8 VADSØ POLITISTASJON 18 18.0
FINNMARK 2021 KARASJOK ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:27:4 KARASJOK LENSMANNSKONTOR 12 11.2
FINNMARK 2022 LEBESBY ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:27:5 LEBESBY LENSMANNSKONTOR 6 5.0
FINNMARK 2023 GAMVIK ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:27:1 BERLEVÅG OG GAMVIK LENSMANNSKONTOR 2 2.0
FINNMARK 2024 BERLEVÅG ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:27:2 BERLEVÅG OG GAMVIK LENSMANNSKONTOR AVD BERLEVÅG 8 6.3
FINNMARK 2025 TANA ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:27:7 TANA LENSMANNSKONTOR 18 16.8
FINNMARK 2027 NESSEBY ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:27:6 NESSEBY LENSMANNSKONTOR 1 1.0
FINNMARK 2028 BÅTSFJORD ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:27:3 BÅTSFJORD POLITISTASJON 7 7.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:27:10 ØST-FINNMARK POLITIDISTRIKT 117 115.2