(4:7:15:20) Departementsområdet ISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:20) Departementsområdet ISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 366 363.5 358 358.0 8 5.5
Kvinner 272 257.4 231 231.0 41 26.4
Totalt 638 620.9 589 589.0 49 31.9
(4:7:15:20) Departementsområdet ISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.4 0.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:20) Departementsområdet ISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
16 SØR-TRØNDELAG 638 620.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:20) Departementsområdet ISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 478 468.7
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND 33 31.8
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL 11 11.0
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU 4 3.5
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL 3 2.2
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL 23 22.1
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS 13 12.5
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL 8 7.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS 15 13.8
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU 7 5.7
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK 12 11.8
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU 8 8.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:20) Departementsområdet ISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 638 620.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:20) Departementsområdet ISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
16 SØR-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 638 620.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:20) Departementsområdet ISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 478 468.7
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 33 31.8
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 11 11.0
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4 3.5
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 3 2.2
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 23 22.1
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 13 12.5
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 8 7.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 15 13.8
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 7 5.7
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 12 11.8
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 8 8.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:20) Departementsområdet ISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:11 NAMSFOGDEN I TRONDHEIM 17 17.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:19 SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 429 420.1
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:2 HEIMDAL POLITISTASJON 32 31.6
SØR-TRØNDELAG 1612 HEMNE SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:3 HEMNE OG SNILLFJORD LENSMANNSKONTOR 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1617 HITRA SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:4 HITRA LENSMANNSKONTOR 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1620 FRØYA SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:1 FRØYA LENSMANNSKONTOR 4 4.0
SØR-TRØNDELAG 1621 ØRLAND SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:20 FOSEN LENSMANNSDISTIKT 33 31.8
SØR-TRØNDELAG 1634 OPPDAL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:12 OPPDAL LENSMANNSKONTOR 11 11.0
SØR-TRØNDELAG 1635 RENNEBU SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:14 RENNEBU LENSMANNSKONTOR 4 3.5
SØR-TRØNDELAG 1636 MELDAL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:8 MELDAL LENSMANNSKONTOR 3 2.2
SØR-TRØNDELAG 1638 ORKDAL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:13 ORKDAL OG AGDENES LENSMANNSKONTOR 23 22.1
SØR-TRØNDELAG 1640 RØROS SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:16 RØROS LENSMANNSKONTOR 13 12.5
SØR-TRØNDELAG 1644 HOLTÅLEN SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:5 HOLTÅLEN LENSMANNSKONTOR 1 1.0
SØR-TRØNDELAG 1648 MIDTRE GAULDAL SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:10 MIDTRE GAULDAL LENSMANNSKONTOR 8 7.0
SØR-TRØNDELAG 1653 MELHUS SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:9 MELHUS LENSMANNSKONTOR 15 13.8
SØR-TRØNDELAG 1657 SKAUN SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:18 SKAUN LENSMANNSKONTOR 5 5.0
SØR-TRØNDELAG 1662 KLÆBU SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:6 KLÆBU LENSMANNSKONTOR 7 5.7
SØR-TRØNDELAG 1663 MALVIK SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:7 MALVIK LENSMANNSKONTOR 12 11.8
SØR-TRØNDELAG 1664 SELBU SØR-TRØNDELAG POLITIDISTRIKT 4:7:15:20:17 SELBU OG TYDAL LENSMANNSKONTOR 8 8.0