(4:7:15:19) Departementsområdet OLITIDISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:19) Departementsområdet OLITIDISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 138 137.6 136 136.0 2 1.5
Kvinner 110 101.8 91 91.0 19 10.8
Totalt 248 239.4 227 227.0 21 12.4
(4:7:15:19) Departementsområdet OLITIDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:19) Departementsområdet OLITIDISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
15 MØRE OG ROMSDAL 248 239.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:19) Departementsområdet OLITIDISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 49 48.2
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 113 111.5
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA 9 9.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET 4 2.8
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 32 30.4
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY 3 1.2
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES 5 4.2
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL 4 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL 7 6.8
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:19) Departementsområdet OLITIDISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 248 239.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:19) Departementsområdet OLITIDISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
15 MØRE OG ROMSDAL NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 248 239.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:19) Departementsområdet OLITIDISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 49 48.2
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 113 111.5
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 9 9.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4 2.8
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 32 30.4
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 3 1.2
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 5 4.2
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 7 6.8
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:19) Departementsområdet OLITIDISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:6 MOLDE POLITISTASJON 49 48.2
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:8 NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT AVD POLITIHUSET I KRISTIANSUND 113 111.5
MØRE OG ROMSDAL 1539 RAUMA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:10 RAUMA LENSMANNSKONTOR 9 9.0
MØRE OG ROMSDAL 1543 NESSET NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:7 NESSET LENSMANNSKONTOR 4 2.8
MØRE OG ROMSDAL 1547 AUKRA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:12 SUND LENSMANNSKONTOR 5 5.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:5 LENSMANNEN I FRÆNA 6 6.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:9 POLITIETS ATK-SENTER 26 24.4
MØRE OG ROMSDAL 1554 AVERØY NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:2 AVERØY LENSMANNSKONTOR 3 1.2
MØRE OG ROMSDAL 1557 GJEMNES NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:3 GJEMNES OG EIDE LENSMANNSKONTOR 5 4.2
MØRE OG ROMSDAL 1560 TINGVOLL NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:15 TINGVOLL LENSMANNSKONTOR 4 3.9
MØRE OG ROMSDAL 1563 SUNNDAL NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:13 SUNNDAL LENSMANNSKONTOR 8 7.3
MØRE OG ROMSDAL 1566 SURNADAL NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:14 SURNADAL OG RINDAL LENSMANNSKONTOR 7 6.8
MØRE OG ROMSDAL 1571 HALSA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:4 HALSA LENSMANNSKONTOR 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1573 SMØLA NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:11 SMØLA LENSMANNSKONTOR 2 2.0
MØRE OG ROMSDAL 1576 AURE NORDMØRE OG ROMSDAL POLITIDISTRIKT 4:7:15:19:1 AURE LENSMANNSKONTOR 4 4.0