(4:7:15:18) Departementsområdet KT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:18) Departementsområdet KT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 145 143.6 141 141.0 4 2.6
Kvinner 112 100.1 77 77.0 35 23.1
Totalt 257 243.8 218 218.0 39 25.8
(4:7:15:18) Departementsområdet KT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:18) Departementsområdet KT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
15 MØRE OG ROMSDAL 257 243.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:18) Departementsområdet KT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 167 162.0
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY 6 5.5
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN 16 15.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA 22 19.6
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG 6 4.8
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA 4 3.6
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN 9 8.3
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA 7 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE 4 3.5
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM 9 7.8
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES 7 7.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:18) Departementsområdet KT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 257 243.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:18) Departementsområdet KT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
15 MØRE OG ROMSDAL SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 257 243.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:18) Departementsområdet KT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 167 162.0
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 6 5.5
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 16 15.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 22 19.6
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 6 4.8
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4 3.6
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 9 8.3
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 7 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4 3.5
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 9 7.8
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 7 7.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:18) Departementsområdet KT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:6 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 167 162.0
MØRE OG ROMSDAL 1515 HERØY SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:3 HERØY OG SANDE LENSMANNSKONTOR 6 5.5
MØRE OG ROMSDAL 1516 ULSTEIN SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:8 ULSTEIN OG HAREID LENSMANNSKONTOR 16 15.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:10 VOLDA LENSMANNSKONTOR 8 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1520 ØRSTA SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:12 ØRSTA LENSMANNSKONTOR 14 13.3
MØRE OG ROMSDAL 1523 ØRSKOG SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:11 ØRSKOG LENSMANNSKONTOR 6 4.8
MØRE OG ROMSDAL 1525 STRANDA SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:4 STRANDA OG NORDDAL LENSMANNSKONTOR 4 3.6
MØRE OG ROMSDAL 1528 SYKKYLVEN SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:7 SYKKYLVEN LENSMANNSKONTOR 9 8.3
MØRE OG ROMSDAL 1531 SULA SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:5 SULA LENSMANNSKONTOR 7 6.3
MØRE OG ROMSDAL 1532 GISKE SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:1 GISKE LENSMANNSKONTOR 4 3.5
MØRE OG ROMSDAL 1534 HARAM SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:2 HARAM LENSMANNSKONTOR 9 7.8
MØRE OG ROMSDAL 1535 VESTNES SUNNMØRE POLITIDISTRIKT 4:7:15:18:9 VESTNES LENSMANNSKONTOR 7 7.0