(4:7:15:14) Departementsområdet KT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:14) Departementsområdet KT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 420 415.2 408 408.0 12 7.2
Kvinner 375 347.6 288 288.0 87 59.6
Totalt 795 762.8 696 696.0 99 66.8
(4:7:15:14) Departementsområdet KT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.5 0.5
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:14) Departementsområdet KT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
10 VEST-AGDER 5 4.2
11 ROGALAND 790 758.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:14) Departementsområdet KT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
VEST-AGDER 1046 SIRDAL 5 4.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND 28 26.6
ROGALAND 1102 SANDNES 139 133.0
ROGALAND 1103 STAVANGER 488 472.6
ROGALAND 1111 SOKNDAL 5 4.0
ROGALAND 1112 LUND 6 5.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM 3 2.1
ROGALAND 1119 16 15.6
ROGALAND 1120 KLEPP 16 14.8
ROGALAND 1121 TIME 21 19.6
ROGALAND 1122 GJESDAL 9 8.3
ROGALAND 1124 SOLA 24 24.0
ROGALAND 1127 RANDABERG 5 4.9
ROGALAND 1130 STRAND 17 16.3
ROGALAND 1133 HJELMELAND 3 3.0
ROGALAND 1141 FINNØY 4 3.9
ROGALAND 1142 RENNESØY 6 4.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:14) Departementsområdet KT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
ROGALAND POLITIDISTRIKT 795 762.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:14) Departementsområdet KT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
10 VEST-AGDER ROGALAND POLITIDISTRIKT 5 4.2
11 ROGALAND ROGALAND POLITIDISTRIKT 790 758.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:14) Departementsområdet KT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
VEST-AGDER 1046 SIRDAL ROGALAND POLITIDISTRIKT 5 4.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND ROGALAND POLITIDISTRIKT 28 26.6
ROGALAND 1102 SANDNES ROGALAND POLITIDISTRIKT 139 133.0
ROGALAND 1103 STAVANGER ROGALAND POLITIDISTRIKT 488 472.6
ROGALAND 1111 SOKNDAL ROGALAND POLITIDISTRIKT 5 4.0
ROGALAND 1112 LUND ROGALAND POLITIDISTRIKT 6 5.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM ROGALAND POLITIDISTRIKT 3 2.1
ROGALAND 1119 ROGALAND POLITIDISTRIKT 16 15.6
ROGALAND 1120 KLEPP ROGALAND POLITIDISTRIKT 16 14.8
ROGALAND 1121 TIME ROGALAND POLITIDISTRIKT 21 19.6
ROGALAND 1122 GJESDAL ROGALAND POLITIDISTRIKT 9 8.3
ROGALAND 1124 SOLA ROGALAND POLITIDISTRIKT 24 24.0
ROGALAND 1127 RANDABERG ROGALAND POLITIDISTRIKT 5 4.9
ROGALAND 1130 STRAND ROGALAND POLITIDISTRIKT 17 16.3
ROGALAND 1133 HJELMELAND ROGALAND POLITIDISTRIKT 3 3.0
ROGALAND 1141 FINNØY ROGALAND POLITIDISTRIKT 4 3.9
ROGALAND 1142 RENNESØY ROGALAND POLITIDISTRIKT 6 4.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:14) Departementsområdet KT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
VEST-AGDER 1046 SIRDAL ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:14 SIRDAL LENSMANNSKONTOR 5 4.2
ROGALAND 1101 EIGERSUND ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:2 EIGERSUND POLITISTASJON 28 26.6
ROGALAND 1102 SANDNES ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:10 POLITIHUSET I SANDNES 139 133.0
ROGALAND 1103 STAVANGER ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:11 POLITIHUSET I STAVANGER 467 453.7
ROGALAND 1103 STAVANGER ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:9 NAMSFOGDEN I STAVANGER 21 18.9
ROGALAND 1111 SOKNDAL ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:15 SOKNDAL LENSMANNSKONTOR 5 4.0
ROGALAND 1112 LUND ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:8 LUND LENSMANNSKONTOR 6 5.0
ROGALAND 1114 BJERKREIM ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:1 BJERKREIM LENSMANNSKONTOR 3 2.1
ROGALAND 1119 ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:6 HÅ LENSMANNSKONTOR 16 15.6
ROGALAND 1120 KLEPP ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:7 KLEPP LENSMANNSKONTOR 16 14.8
ROGALAND 1121 TIME ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:18 TIME LENSMANNSKONTOR 21 19.6
ROGALAND 1122 GJESDAL ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:4 GJESDAL LENSMANNSKONTOR 9 8.3
ROGALAND 1124 SOLA ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:16 SOLA LENSMANNSKONTOR 24 24.0
ROGALAND 1127 RANDABERG ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:12 RANDABERG LENSMANNSKONTOR 5 4.9
ROGALAND 1130 STRAND ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:17 STRAND OG FORSAND LENSMANNSKONTOR 17 16.3
ROGALAND 1133 HJELMELAND ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:5 HJELMELAND LENSMANNSKONTOR 3 3.0
ROGALAND 1141 FINNØY ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:3 FINNØY LENSMANNSKONTOR 4 3.9
ROGALAND 1142 RENNESØY ROGALAND POLITIDISTRIKT 4:7:15:14:13 RENNESØY OG KVITSØY LENSMANNSKONTOR 6 4.8