(4:7:15:12) Departementsområdet KT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:12) Departementsområdet KT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 234 230.6 224 224.0 10 6.6
Kvinner 175 162.8 139 139.0 36 23.8
Totalt 409 393.4 363 363.0 46 30.4
(4:7:15:12) Departementsområdet KT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.3 0.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:12) Departementsområdet KT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
8 TELEMARK 409 393.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:12) Departementsområdet KT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
TELEMARK 806 SKIEN 263 254.9
TELEMARK 807 NOTODDEN 33 32.1
TELEMARK 811 SILJAN 1 1.0
TELEMARK 814 BAMBLE 12 10.9
TELEMARK 815 KRAGERØ 28 27.4
TELEMARK 817 DRANGEDAL 6 5.0
TELEMARK 819 NOME 10 9.6
TELEMARK 821 13 12.8
TELEMARK 826 TINN 13 13.0
TELEMARK 827 HJARTDAL 2 2.0
TELEMARK 828 SELJORD 10 9.4
TELEMARK 829 KVITESEID 1 1.0
TELEMARK 830 NISSEDAL 3 2.7
TELEMARK 831 FYRESDAL 4 2.7
TELEMARK 833 TOKKE 4 3.6
TELEMARK 834 VINJE 6 5.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:12) Departementsområdet KT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
TELEMARK POLITIDISTRIKT 409 393.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:12) Departementsområdet KT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
8 TELEMARK TELEMARK POLITIDISTRIKT 409 393.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:12) Departementsområdet KT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
TELEMARK 806 SKIEN TELEMARK POLITIDISTRIKT 263 254.9
TELEMARK 807 NOTODDEN TELEMARK POLITIDISTRIKT 33 32.1
TELEMARK 811 SILJAN TELEMARK POLITIDISTRIKT 1 1.0
TELEMARK 814 BAMBLE TELEMARK POLITIDISTRIKT 12 10.9
TELEMARK 815 KRAGERØ TELEMARK POLITIDISTRIKT 28 27.4
TELEMARK 817 DRANGEDAL TELEMARK POLITIDISTRIKT 6 5.0
TELEMARK 819 NOME TELEMARK POLITIDISTRIKT 10 9.6
TELEMARK 821 TELEMARK POLITIDISTRIKT 13 12.8
TELEMARK 826 TINN TELEMARK POLITIDISTRIKT 13 13.0
TELEMARK 827 HJARTDAL TELEMARK POLITIDISTRIKT 2 2.0
TELEMARK 828 SELJORD TELEMARK POLITIDISTRIKT 10 9.4
TELEMARK 829 KVITESEID TELEMARK POLITIDISTRIKT 1 1.0
TELEMARK 830 NISSEDAL TELEMARK POLITIDISTRIKT 3 2.7
TELEMARK 831 FYRESDAL TELEMARK POLITIDISTRIKT 4 2.7
TELEMARK 833 TOKKE TELEMARK POLITIDISTRIKT 4 3.6
TELEMARK 834 VINJE TELEMARK POLITIDISTRIKT 6 5.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:12) Departementsområdet KT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
TELEMARK 806 SKIEN TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:5 GRENLAND POLITISTASJON 263 254.9
TELEMARK 807 NOTODDEN TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:11 NOTODDEN POLITISTASJON 33 32.1
TELEMARK 811 SILJAN TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:14 SILJAN LENSMANNSKONTOR 1 1.0
TELEMARK 814 BAMBLE TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:1 BAMBLE LENSMANNSKONTOR 12 10.9
TELEMARK 815 KRAGERØ TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:7 KRAGERØ POLITISTASJON 28 27.4
TELEMARK 817 DRANGEDAL TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:3 DRANGEDAL LENSMANNSKONTOR 6 5.0
TELEMARK 819 NOME TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:10 NOME LENSMANNSKONTOR 10 9.6
TELEMARK 821 TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:2 BØ OG SAUHERAD LENSMANNSKONTOR 13 12.8
TELEMARK 826 TINN TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:12 RJUKAN POLITISTASJON 13 13.0
TELEMARK 827 HJARTDAL TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:6 HJARTDAL LENSMANNSKONTOR 2 2.0
TELEMARK 828 SELJORD TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:13 SELJORD LENSMANNSKONTOR 10 9.4
TELEMARK 829 KVITESEID TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:8 KVITESEID LENSMANNSKONTOR 1 1.0
TELEMARK 830 NISSEDAL TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:9 NISSEDAL LENSMANNSKONTOR 3 2.7
TELEMARK 831 FYRESDAL TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:4 FYRESDAL LENSMANNSKONTOR 4 2.7
TELEMARK 833 TOKKE TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:15 TOKKE LENSMANNSKONTOR 4 3.6
TELEMARK 834 VINJE TELEMARK POLITIDISTRIKT 4:7:15:12:16 VINJE LENSMANNSKONTOR 6 5.3