(4:7:15:10) Departementsområdet IDISTRIKT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:10) Departementsområdet IDISTRIKT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 263 260.3 257 257.0 6 3.3
Kvinner 213 196.2 169 169.0 44 27.2
Totalt 476 456.5 426 426.0 50 30.5
(4:7:15:10) Departementsområdet IDISTRIKT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.3 0.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:10) Departementsområdet IDISTRIKT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
6 BUSKERUD 458 440.9
7 VESTFOLD 18 15.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:10) Departementsområdet IDISTRIKT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
BUSKERUD 602 DRAMMEN 293 285.4
BUSKERUD 604 KONGSBERG 48 45.8
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 21 19.6
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER 33 31.7
BUSKERUD 626 LIER 25 23.8
BUSKERUD 627 RØYKEN 32 30.0
BUSKERUD 631 FLESBERG 4 3.0
BUSKERUD 632 ROLLAG 2 1.5
VESTFOLD 711 SVELVIK 8 7.0
VESTFOLD 713 SANDE 10 8.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:7:15:10) Departementsområdet IDISTRIKT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 476 456.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:7:15:10) Departementsområdet IDISTRIKT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
6 BUSKERUD SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 458 440.9
7 VESTFOLD SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 18 15.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:7:15:10) Departementsområdet IDISTRIKT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
BUSKERUD 602 DRAMMEN SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 293 285.4
BUSKERUD 604 KONGSBERG SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 48 45.8
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 21 19.6
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 33 31.7
BUSKERUD 626 LIER SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 25 23.8
BUSKERUD 627 RØYKEN SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 32 30.0
BUSKERUD 631 FLESBERG SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4 3.0
BUSKERUD 632 ROLLAG SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 2 1.5
VESTFOLD 711 SVELVIK SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 8 7.0
VESTFOLD 713 SANDE SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 10 8.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:7:15:10) Departementsområdet IDISTRIKT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
BUSKERUD 602 DRAMMEN SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:10:1 DRAMMEN POLITIHUS 293 285.4
BUSKERUD 604 KONGSBERG SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:10:3 KONGSBERG POLITIHUS 48 45.8
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:10:10 ØVRE EIKER LENSMANNSKONTOR 21 19.6
BUSKERUD 625 NEDRE EIKER SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:10:5 NEDRE EIKER LENSMANNSKONTOR 33 31.7
BUSKERUD 626 LIER SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:10:4 LIER LENSMANNSKONTOR 25 23.8
BUSKERUD 627 RØYKEN SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:10:7 RØYKEN OG HURUM LENSMANNSKONTOR 32 30.0
BUSKERUD 631 FLESBERG SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:10:2 FLESBERG LENSMANNSKONTOR 4 3.0
BUSKERUD 632 ROLLAG SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:10:6 ROLLAG LENSMANNSKONTOR 2 1.5
VESTFOLD 711 SVELVIK SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:10:9 SVELVIK LENSMANNSKONTOR 8 7.0
VESTFOLD 713 SANDE SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT 4:7:15:10:8 SANDE LENSMANNSKONTOR 10 8.7