(4:5) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:5) Departementsområdet i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 2625 2575.3 2498 2498.0 127 77.3
Kvinner 2138 2021.3 1818 1818.0 320 203.3
Totalt 4763 4596.6 4316 4316.0 447 280.6
(4:5) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
3.1 3.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:5) Departementsområdet per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 441 430.7
2 AKERSHUS 557 541.1
3 OSLO 992 970.3
4 HEDMARK 275 266.5
5 OPPLAND 52 51.0
6 BUSKERUD 266 257.7
7 VESTFOLD 342 328.7
8 TELEMARK 147 141.5
9 AUST-AGDER 73 69.8
10 VEST-AGDER 84 78.9
11 ROGALAND 452 424.8
12 HORDALAND 410 388.9
14 SOGN OG FJORDANE 52 50.0
15 MØRE OG ROMSDAL 82 77.4
16 SØR-TRØNDELAG 240 231.9
17 NORD-TRØNDELAG 40 38.2
18 NORDLAND 124 120.6
19 TROMS 83 80.2
20 FINNMARK 51 48.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:5) Departementsområdet per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN 296 293.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG 65 59.4
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD 22 21.3
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD 44 43.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG 14 14.0
AKERSHUS 213 SKI 3 2.8
AKERSHUS 219 BÆRUM 234 225.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO 97 95.1
AKERSHUS 235 ULLENSAKER 223 217.8
OSLO 301 OSLO 992 970.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER 123 117.7
HEDMARK 403 HAMAR 50 49.3
HEDMARK 417 STANGE 61 59.5
HEDMARK 418 NORD-ODAL 41 40.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER 1 1.0
OPPLAND 502 GJØVIK 30 29.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE 21 21.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN 75 70.9
BUSKERUD 605 RINGERIKE 160 157.2
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER 31 29.5
VESTFOLD 701 BORRE 92 89.7
VESTFOLD 704 TØNSBERG 167 159.9
VESTFOLD 706 SANDEFJORD 13 13.0
VESTFOLD 709 LARVIK 18 17.0
VESTFOLD 714 HOF 52 49.1
TELEMARK 806 SKIEN 116 110.5
TELEMARK 815 KRAGERØ 18 18.0
TELEMARK 831 FYRESDAL 13 13.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL 53 50.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES 20 19.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 84 78.9
ROGALAND 1102 SANDNES 44 43.3
ROGALAND 1103 STAVANGER 138 128.2
ROGALAND 1106 HAUGESUND 33 31.2
ROGALAND 1119 183 173.9
ROGALAND 1160 VINDAFJORD 54 48.2
HORDALAND 1201 BERGEN 380 361.0
HORDALAND 1221 STORD 2 2.0
HORDALAND 1228 ODDA 3 1.6
HORDALAND 1251 VAKSDAL 25 24.3
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA 10 9.6
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK 37 36.4
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 5 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE 7 6.2
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 27 26.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA 45 41.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 240 231.9
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 11 10.7
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL 29 27.5
NORDLAND 1804 BODØ 87 83.6
NORDLAND 1824 VEFSN 17 17.0
NORDLAND 1833 RANA 3 3.0
NORDLAND 1841 FAUSKE 13 12.9
NORDLAND 1865 VÅGAN 4 4.0
TROMS 1902 TROMSØ 80 77.2
TROMS 1903 HARSTAD 3 3.0
FINNMARK 2003 VADSØ 40 38.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 4 4.0
FINNMARK 2021 KARASJOK 2 0.5
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 5 5.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:5) Departementsområdet , år 2014
Etat Ansatte Årsverk
KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4763 4596.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:5) Departementsområdet , år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 441 430.7
2 AKERSHUS KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 557 541.1
3 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 992 970.3
4 HEDMARK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 275 266.5
5 OPPLAND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 52 51.0
6 BUSKERUD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 266 257.7
7 VESTFOLD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 342 328.7
8 TELEMARK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 147 141.5
9 AUST-AGDER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 73 69.8
10 VEST-AGDER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 84 78.9
11 ROGALAND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 452 424.8
12 HORDALAND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 410 388.9
14 SOGN OG FJORDANE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 52 50.0
15 MØRE OG ROMSDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 82 77.4
16 SØR-TRØNDELAG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 240 231.9
17 NORD-TRØNDELAG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 40 38.2
18 NORDLAND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 124 120.6
19 TROMS KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 83 80.2
20 FINNMARK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 51 48.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:5) Departementsområdet , år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 296 293.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 65 59.4
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 22 21.3
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 44 43.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 14 14.0
AKERSHUS 213 SKI KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 3 2.8
AKERSHUS 219 BÆRUM KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 234 225.3
AKERSHUS 231 SKEDSMO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 97 95.1
AKERSHUS 235 ULLENSAKER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 223 217.8
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 992 970.3
HEDMARK 402 KONGSVINGER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 123 117.7
HEDMARK 403 HAMAR KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 50 49.3
HEDMARK 417 STANGE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 61 59.5
HEDMARK 418 NORD-ODAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 41 40.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 1 1.0
OPPLAND 502 GJØVIK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 30 29.0
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 21 21.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 75 70.9
BUSKERUD 605 RINGERIKE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 160 157.2
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 31 29.5
VESTFOLD 701 BORRE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 92 89.7
VESTFOLD 704 TØNSBERG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 167 159.9
VESTFOLD 706 SANDEFJORD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 13 13.0
VESTFOLD 709 LARVIK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 18 17.0
VESTFOLD 714 HOF KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 52 49.1
TELEMARK 806 SKIEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 116 110.5
TELEMARK 815 KRAGERØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 18 18.0
TELEMARK 831 FYRESDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 13 13.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 53 50.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 20 19.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 84 78.9
ROGALAND 1102 SANDNES KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 44 43.3
ROGALAND 1103 STAVANGER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 138 128.2
ROGALAND 1106 HAUGESUND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 33 31.2
ROGALAND 1119 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 183 173.9
ROGALAND 1160 VINDAFJORD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 54 48.2
HORDALAND 1201 BERGEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 380 361.0
HORDALAND 1221 STORD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 2 2.0
HORDALAND 1228 ODDA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 3 1.6
HORDALAND 1251 VAKSDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 25 24.3
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 10 9.6
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 37 36.4
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 7 6.2
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 27 26.6
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 45 41.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 240 231.9
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 11 10.7
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 29 27.5
NORDLAND 1804 BODØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 87 83.6
NORDLAND 1824 VEFSN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 17 17.0
NORDLAND 1833 RANA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 3 3.0
NORDLAND 1841 FAUSKE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 13 12.9
NORDLAND 1865 VÅGAN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4 4.0
TROMS 1902 TROMSØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 80 77.2
TROMS 1903 HARSTAD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 3 3.0
FINNMARK 2003 VADSØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 40 38.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4 4.0
FINNMARK 2021 KARASJOK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 2 0.5
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 5 5.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:5) Departementsområdet per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 101 HALDEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:7 HALDEN FENGSEL 296 293.0
ØSTFOLD 105 SARPSBORG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:23 RAVNEBERGET FENGSEL 42 39.7
ØSTFOLD 105 SARPSBORG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:25 SARPSBORG FENGSEL 23 19.7
ØSTFOLD 106 FREDRIKSTAD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:30 ØSTFOLD FRIOMSORGSKONTOR 22 21.3
ØSTFOLD 122 TRØGSTAD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:18 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVDELING TRØGSTAD 44 43.0
ØSTFOLD 125 EIDSBERG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:17 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVDELING EIDSBERG 14 14.0
AKERSHUS 213 SKI KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:3 AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SKI UNDERKONTOR 3 2.8
AKERSHUS 219 BÆRUM KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:16 ILA FENGSEL OG FORVARINGSANSTALT 228 219.5
AKERSHUS 219 BÆRUM KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:2 AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR SANDVIKA UNDERKONTOR 6 5.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:1:2 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET LILLESTRØM 81 79.8
AKERSHUS 231 SKEDSMO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:1 AKERSHUS FRIOMSORGSKONTOR LILLESTRØM 16 15.3
AKERSHUS 235 ULLENSAKER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:27 ULLERSMO FENGSEL 223 217.8
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:1:3 KRIMINALOMSORGENS UTDANNINGSSENTER KRUS 412 410.6
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:20 KRIMINALOMSORGEN REGION ØST AVD ADMINISTRASJON 37 36.1
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:21 OSLO FENGSEL 363 350.0
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:22 OSLO FRIOMSORGSKONTOR 63 60.2
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:24 SANDAKER OVERGANGSBOLIG 14 13.1
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:26 SENTER FOR NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL I OSLO 1 1.0
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:4 ARUPSGATE OVERGANGSBOLIG 15 13.4
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:5 BREDTVEIT FENGSEL FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT 72 71.2
OSLO 301 OSLO KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:6 BREDTVEIT FENGSEL FORVARINGS- OG SIKRINGSANSTALT AVD ØSTENSJØ 15 14.8
HEDMARK 402 KONGSVINGER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:13 HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD KONGSVINGER 3 2.1
HEDMARK 402 KONGSVINGER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:19 KONGSVINGER FENGSEL 120 115.6
HEDMARK 403 HAMAR KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:15 HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR HOVEDKONTOR HAMAR 24 23.8
HEDMARK 403 HAMAR KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:9 HEDMARK FENGSEL AVD HAMAR 26 25.5
HEDMARK 417 STANGE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:10 HEDMARK FENGSEL AVD ILSENG 61 59.5
HEDMARK 418 NORD-ODAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:8 HEDMARK FENGSEL AVD BRUVOLL 41 40.0
OPPLAND 501 LILLEHAMMER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:14 HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD LILLEHAMMER 1 1.0
OPPLAND 502 GJØVIK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:12 HEDMARK OG OPPLAND FRIOMSORGSKONTOR AVD GJØVIK 8 7.9
OPPLAND 502 GJØVIK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:28 VESTOPPLAND FENGSEL AVD GJØVIK 22 21.1
OPPLAND 543 VESTRE SLIDRE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:1:29 VESTOPPLAND FENGSEL AVD VALDRES 21 21.0
BUSKERUD 602 DRAMMEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:23 BUSKERUD FRIOMSORGSKONTOR DRAMMEN 19 17.7
BUSKERUD 602 DRAMMEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:25 DRAMMEN FENGSEL 44 42.7
BUSKERUD 602 DRAMMEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:26 DRAMMEN OVERGANGSBOLIG 12 10.5
BUSKERUD 605 RINGERIKE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:10 RINGERIKE FENGSEL 159 156.2
BUSKERUD 605 RINGERIKE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:24 BUSKERUD FRIOMSORGSKONTOR HØNEFOSS UNDERKONTOR 1 1.0
BUSKERUD 624 ØVRE EIKER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:27 HASSEL FENGSEL 31 29.5
VESTFOLD 701 BORRE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:1:1 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET HORTEN 1 1.0
VESTFOLD 701 BORRE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:22 BASTØY FENGSEL 75 72.7
VESTFOLD 701 BORRE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:9 NORDRE VESTFOLD FENGSEL HORTEN AVDELING 16 16.0
VESTFOLD 704 TØNSBERG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:12 SEM FENGSEL 60 58.9
VESTFOLD 704 TØNSBERG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:13 SØNDRE VESTFOLD FENGSEL BERG AVDELING 40 37.4
VESTFOLD 704 TØNSBERG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:19 VESTFOLD FRIOMSORGSKONTOR 31 28.3
VESTFOLD 704 TØNSBERG KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:7 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR AVD ADMINISTRASJON 36 35.4
VESTFOLD 706 SANDEFJORD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:11 SANDEFJORD FENGSEL 13 13.0
VESTFOLD 709 LARVIK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:14 SØNDRE VESTFOLD FENGSEL LARVIK AVDELING 18 17.0
VESTFOLD 714 HOF KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:8 NORDRE VESTFOLD FENGSEL HOF AVDELING 52 49.1
TELEMARK 806 SKIEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:16 TELEMARK FENGSEL SKIEN AVDELING 103 98.3
TELEMARK 806 SKIEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:17 TELEMARK FRIOMSORGSKONTOR 13 12.2
TELEMARK 815 KRAGERØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:2:15 TELEMARK FENGSEL KRAGERØ AVDELING 18 18.0
TELEMARK 831 FYRESDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:6 ARENDAL FENGSEL KLEIVGREND AVDELING 13 13.0
AUST-AGDER 906 ARENDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:4 ARENDAL FENGSEL 53 50.2
AUST-AGDER 937 EVJE OG HORNNES KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:5 ARENDAL FENGSEL EVJE AVDELING 20 19.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:1 AGDER FRIOMSORGSKONTOR 25 23.0
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:10 KRISTIANSAND FENGSEL 42 41.2
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:11 KRISTIANSAND FENGSEL SOLHOLMEN OVERGANGSBOLIG 17 14.7
ROGALAND 1102 SANDNES KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:9 KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST AVD ADMINISTRASJONEN 44 43.3
ROGALAND 1103 STAVANGER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:13 ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR STAVANGER 26 23.2
ROGALAND 1103 STAVANGER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:15 STAVANGER FENGSEL 92 90.5
ROGALAND 1103 STAVANGER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:7 AUKLEND OVERGANGSBOLIG 20 14.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:12 ROGALAND FRIOMSORGSKONTOR HAUGESUND UNDERKONTOR 11 10.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:8 HAUGESUND FENGSEL 22 20.8
ROGALAND 1119 KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:16 ÅNA FENGSEL 183 173.9
ROGALAND 1160 VINDAFJORD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:3:14 SANDEID FENGSEL 54 48.2
HORDALAND 1201 BERGEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:1 BERGEN FENGSEL 231 219.7
HORDALAND 1201 BERGEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:13 SENTER FOR NARKOTIKAPROGRAM MED DOMSTOLSKONTROLL I BERGEN ND-SENTER 3 2.5
HORDALAND 1201 BERGEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:3 BJØRGVIN FENGSEL 80 77.5
HORDALAND 1201 BERGEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:4 HORDALAND FRIOMSORGSKONTOR BERGEN 30 28.1
HORDALAND 1201 BERGEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:8 KRIMINALOMSORGEN REGION VEST AVD ADMINISTRASJON 22 20.5
HORDALAND 1201 BERGEN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:9 LYDHORN OVERGANGSBOLIG 14 12.6
HORDALAND 1221 STORD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:6 HORDALAND FRIOMSORGSKONTOR STORD UNDERKONTOR 2 2.0
HORDALAND 1228 ODDA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:5 HORDALAND FRIOMSORGSKONTOR ODDA UNDERKONTOR 3 1.6
HORDALAND 1251 VAKSDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:2 BERGEN FENGSEL AVDELING OSTERØY 25 24.3
SOGN OG FJORDANE 1401 FLORA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:14 SOGN OG FJORDANE FRIOMSORGSKONTOR FLORØ 10 9.6
SOGN OG FJORDANE 1417 VIK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:16 VIK FENGSEL 37 36.4
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:15 SOGN OG FJORDANE FRIOMSORGSKONTOR SOGN 5 4.0
MØRE OG ROMSDAL 1502 MOLDE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:11 MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR MOLDE 7 6.2
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:12 MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR ÅLESUND 4 3.7
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:17 ÅLESUND FENGSEL 23 22.9
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:10 MØRE OG ROMSDAL FRIOMSORGSKONTOR KRISTIANSUND 3 3.0
MØRE OG ROMSDAL 1548 FRÆNA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:4:7 KRIMINALOMSORGEN HUSTAD FENGSEL 45 41.6
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:14 SØR-TRØNDELAG FRIOMSORGSKONTOR 17 16.7
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:18 TRONDHEIM FENGSEL AVD NERMARKA 171 164.2
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:19 TRONDHEIM FENGSEL KONGENS GATE AVDELING 8 8.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:20 TRONDHEIM FENGSEL LEIRA AVDELING 22 21.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:7 KRIMINALOMSORGEN REGION NORD AVD ADMINISTRASJON 22 22.0
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:13 NORD-TRØNDELAG FRIOMSORGSKONTOR STEINKJER 11 10.7
NORD-TRØNDELAG 1721 VERDAL KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:22 VERDAL FENGSEL 29 27.5
NORDLAND 1804 BODØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:1 BODØ FENGSEL 59 57.2
NORDLAND 1804 BODØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:3 BODØ OVERGANGSBOLIG 12 11.6
NORDLAND 1804 BODØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:9 NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR BODØ 16 14.8
NORDLAND 1824 VEFSN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:8 MOSJØEN FENGSEL 17 17.0
NORDLAND 1833 RANA KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:10 NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR MO I RANA 3 3.0
NORDLAND 1841 FAUSKE KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:2 BODØ FENGSEL AVD FAUSKE 13 12.9
NORDLAND 1865 VÅGAN KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:12 NORDLAND FRIOMSORGSKONTOR SVOLVÆR 4 4.0
TROMS 1902 TROMSØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:16 TROMS FRIOMSORGSKONTOR TROMSØ 20 19.4
TROMS 1902 TROMSØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:17 TROMSØ FENGSEL 60 57.8
TROMS 1903 HARSTAD KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:15 TROMS FRIOMSORGSKONTOR HARSTAD 3 3.0
FINNMARK 2003 VADSØ KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:21 VADSØ FENGSEL 40 38.8
FINNMARK 2004 HAMMERFEST KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:4 FINNMARK FRIOMSORGSKONTOR HAMMERFEST 4 4.0
FINNMARK 2021 KARASJOK KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:5 FINNMARK FRIOMSORGSKONTOR KARASJOK 2 0.5
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER KRIMINALOMSORGSDIREKTORATET 4:5:8:5:6 FINNMARK FRIOMSORGSKONTOR KIRKENES 5 5.0