(4:18) Departementsområdet T

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (4:18) Departementsområdet T i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 300 294.6 287 287.0 13 7.7
Kvinner 695 662.0 564 564.0 131 98.0
Totalt 995 956.7 851 851.0 144 105.7
(4:18) Departementsområdet T sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.7 0.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:18) Departementsområdet T per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 910 874.8
5 OPPLAND 14 13.5
10 VEST-AGDER 13 13.0
12 HORDALAND 15 14.8
16 SØR-TRØNDELAG 27 26.3
18 NORDLAND 16 14.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:18) Departementsområdet T per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 910 874.8
OPPLAND 502 GJØVIK 14 13.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 13 13.0
HORDALAND 1201 BERGEN 15 14.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 27 26.3
NORDLAND 1805 NARVIK 16 14.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (4:18) Departementsområdet T, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
UTLENDINGSDIREKTORATET 995 956.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (4:18) Departementsområdet T, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO UTLENDINGSDIREKTORATET 910 874.8
5 OPPLAND UTLENDINGSDIREKTORATET 14 13.5
10 VEST-AGDER UTLENDINGSDIREKTORATET 13 13.0
12 HORDALAND UTLENDINGSDIREKTORATET 15 14.8
16 SØR-TRØNDELAG UTLENDINGSDIREKTORATET 27 26.3
18 NORDLAND UTLENDINGSDIREKTORATET 16 14.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (4:18) Departementsområdet T, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO UTLENDINGSDIREKTORATET 910 874.8
OPPLAND 502 GJØVIK UTLENDINGSDIREKTORATET 14 13.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND UTLENDINGSDIREKTORATET 13 13.0
HORDALAND 1201 BERGEN UTLENDINGSDIREKTORATET 15 14.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM UTLENDINGSDIREKTORATET 27 26.3
NORDLAND 1805 NARVIK UTLENDINGSDIREKTORATET 16 14.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (4:18) Departementsområdet T per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO UTLENDINGSDIREKTORATET 4:18:1 UTLENDINGSDIREKTORATET 910 874.8
OPPLAND 502 GJØVIK UTLENDINGSDIREKTORATET 4:18:2 UTLENDINGSDIREKTORATET REGION INDRE ØSTLAND 14 13.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND UTLENDINGSDIREKTORATET 4:18:5 UTLENDINGSDIREKTORATET REGION SØR 13 13.0
HORDALAND 1201 BERGEN UTLENDINGSDIREKTORATET 4:18:6 UTLENDINGSDIREKTORATET REGION VEST 15 14.8
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM UTLENDINGSDIREKTORATET 4:18:3 UTLENDINGSDIREKTORATET REGION MIDT-NORGE 27 26.3
NORDLAND 1805 NARVIK UTLENDINGSDIREKTORATET 4:18:4 UTLENDINGSDIREKTORATET REGION NORD 16 14.3