(42:10) Departementsområdet TT

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (42:10) Departementsområdet TT i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 210 203.2 196 196.0 14 7.2
Kvinner 128 115.7 100 100.0 28 15.7
Totalt 338 318.9 296 296.0 42 22.9
(42:10) Departementsområdet TT sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:10) Departementsområdet TT per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 248 234.2
12 HORDALAND 36 32.5
19 TROMS 37 35.1
21 SVALBARD 13 13.0
22 JAN MAYEN 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:10) Departementsområdet TT per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 248 234.2
HORDALAND 1201 BERGEN 36 32.5
TROMS 1902 TROMSØ 37 35.1
SVALBARD 2121 BJØRNØYA 9 9.0
SVALBARD 2131 HOPEN 4 4.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (42:10) Departementsområdet TT, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
METEOROLOGISK INSTITUTT 338 318.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (42:10) Departementsområdet TT, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO METEOROLOGISK INSTITUTT 248 234.2
12 HORDALAND METEOROLOGISK INSTITUTT 36 32.5
19 TROMS METEOROLOGISK INSTITUTT 37 35.1
21 SVALBARD METEOROLOGISK INSTITUTT 13 13.0
22 JAN MAYEN METEOROLOGISK INSTITUTT 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (42:10) Departementsområdet TT, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO METEOROLOGISK INSTITUTT 248 234.2
HORDALAND 1201 BERGEN METEOROLOGISK INSTITUTT 36 32.5
TROMS 1902 TROMSØ METEOROLOGISK INSTITUTT 37 35.1
SVALBARD 2121 BJØRNØYA METEOROLOGISK INSTITUTT 9 9.0
SVALBARD 2131 HOPEN METEOROLOGISK INSTITUTT 4 4.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN METEOROLOGISK INSTITUTT 4 4.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (42:10) Departementsområdet TT per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:1 METEOROLOGISK INSTITUTT AVD BLINDERN 248 234.2
HORDALAND 1201 BERGEN METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:7 VERVARSLINGA PÅ VESTLANDET 36 32.5
TROMS 1902 TROMSØ METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:6 VERVARSLINGA FOR NORD-NORGE 37 35.1
SVALBARD 2121 BJØRNØYA METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:2 METEOROLOGISK INSTITUTT BJØRNØYA 9 9.0
SVALBARD 2131 HOPEN METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:3 METEOROLOGISK INSTITUTT HOPEN 4 4.0
JAN MAYEN 2211 JAN MAYEN METEOROLOGISK INSTITUTT 42:10:4 METEOROLOGISK INSTITUTT JAN MAYEN 4 4.0