(35:16) Departementsområdet TET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (35:16) Departementsområdet TET i 2014
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 363 357.0 347 347.0 16 10.0
Kvinner 218 206.6 180 180.0 38 26.6
Totalt 581 563.6 527 527.0 54 36.6
(35:16) Departementsområdet TET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2014
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.4 0.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:16) Departementsområdet TET per fylke, år 2014
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
9 AUST-AGDER 38 37.9
12 HORDALAND 488 472.4
19 TROMS 55 53.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:16) Departementsområdet TET per kommune, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
AUST-AGDER 906 ARENDAL 38 37.9
HORDALAND 1201 BERGEN 419 406.3
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL 44 41.7
HORDALAND 1266 MASFJORDEN 25 24.4
TROMS 1902 TROMSØ 55 53.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (35:16) Departementsområdet TET, år 2014
Etat Ansatte Årsverk
HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 581 563.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (35:16) Departementsområdet TET, år 2014
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
9 AUST-AGDER HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 38 37.9
12 HORDALAND HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 488 472.4
19 TROMS HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 55 53.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (35:16) Departementsområdet TET, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
AUST-AGDER 906 ARENDAL HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 38 37.9
HORDALAND 1201 BERGEN HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 419 406.3
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 44 41.7
HORDALAND 1266 MASFJORDEN HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 25 24.4
TROMS 1902 TROMSØ HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 55 53.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (35:16) Departementsområdet TET per arbeidssted, år 2014
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
AUST-AGDER 906 ARENDAL HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 35:16:4 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN FLØDEVIGEN 38 37.9
HORDALAND 1201 BERGEN HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 35:16:1 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD BERGEN 419 406.3
HORDALAND 1244 AUSTEVOLL HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 35:16:3 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN AUSTEVOLL 44 41.7
HORDALAND 1266 MASFJORDEN HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 35:16:5 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET FORSKNINGSSTASJONEN MATRE 25 24.4
TROMS 1902 TROMSØ HAVFORSKNINGSINSTITUTTET 35:16:2 HAVFORSKNINGSINSTITUTTET AVD TROMSØ 55 53.3