(29) Departementsområdet OMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (29) Departementsområdet OMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 130 127.9 123 123.0 7 4.9
Kvinner 178 170.7 148 148.0 30 22.7
Totalt 308 298.6 271 271.0 37 27.6
(29) Departementsområdet OMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.2 0.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (29) Departementsområdet OMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 286 276.8
14 SOGN OG FJORDANE 7 6.9
17 NORD-TRØNDELAG 10 10.0
18 NORDLAND 5 5.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (29) Departementsområdet OMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 286 276.8
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL 7 6.9
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER 10 10.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 5 5.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (29) Departementsområdet OMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET, år 2013
Etat Ansatte Årsverk
KOMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET 202 194.8
HUSLEIETVISTUTVALGET 20 19.3
DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 64 62.7
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 22 21.9
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (29) Departementsområdet OMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET, år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO KOMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET 202 194.8
3 OSLO HUSLEIETVISTUTVALGET 20 19.3
3 OSLO DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 64 62.7
14 SOGN OG FJORDANE KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 7 6.9
17 NORD-TRØNDELAG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 10.0
18 NORDLAND KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 5 5.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (29) Departementsområdet OMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO KOMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET 202 194.8
OSLO 301 OSLO HUSLEIETVISTUTVALGET 20 19.3
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 64 62.7
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 7 6.9
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 10.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 5 5.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (29) Departementsområdet OMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET per arbeidssted, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO KOMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET 29:1 KOMMUNAL- OG REGIONAL- DEPARTEMENTET 202 194.8
OSLO 301 OSLO HUSLEIETVISTUTVALGET 29:2:1 HUSLEIETVISTUTVALGET 20 19.3
OSLO 301 OSLO DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 29:4:1 DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET 64 62.7
SOGN OG FJORDANE 1420 SOGNDAL KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 29:3:1 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKSTUTVIKLING AVD SONGNDAL 7 6.9
NORD-TRØNDELAG 1702 STEINKJER KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 29:3:2 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 10 10.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING 29:3:3 KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING AVD ALSTAHAUG 5 5.0