(24:9) Departementsområdet NNØYSUND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (24:9) Departementsområdet NNØYSUND i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 225 222.2 218 218.0 7 4.2
Kvinner 326 303.1 254 254.0 72 49.1
Totalt 551 525.3 472 472.0 79 53.3
(24:9) Departementsområdet NNØYSUND sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.4 0.4
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (24:9) Departementsområdet NNØYSUND per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
3 OSLO 12 11.5
18 NORDLAND 539 513.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (24:9) Departementsområdet NNØYSUND per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO 12 11.5
NORDLAND 1805 NARVIK 19 18.6
NORDLAND 1813 BRØNNØY 520 495.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (24:9) Departementsområdet NNØYSUND, år 2013
Etat Ansatte Årsverk
REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 551 525.3
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (24:9) Departementsområdet NNØYSUND, år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
3 OSLO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 12 11.5
18 NORDLAND REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 539 513.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (24:9) Departementsområdet NNØYSUND, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 12 11.5
NORDLAND 1805 NARVIK REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 19 18.6
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 520 495.2
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (24:9) Departementsområdet NNØYSUND per arbeidssted, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
OSLO 301 OSLO REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 24:9:2 BRØNNØYSUNDREGISTRENE OSLOKONTORET 12 11.5
NORDLAND 1805 NARVIK REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 24:9:3 BRØNNØYSUNDREGISTRENE BEDRIFTSVEILEDNING 19 18.6
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 24:9:1 BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA 375 359.4
NORDLAND 1813 BRØNNØY REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND 24:9:4 BRØNNØYSUNDREGISTRENE SALHUSKONTORET 145 135.8