(10:5) Departementsområdet

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Endring i ansatte over tid

Ansattdata fra SST er knyttet opp til enhetene i Forvaltningsdatabasen. Under er aktuelle linker til enheter for denne SST-etaten.

Antall ansatte og årsverk (ordinært regulativlønte) i (10:5) Departementsområdet i 2013
Totalt Heltid Deltid
AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk AnsatteÅrsverk
Menn 919 899.8 879 879.0 40 20.8
Kvinner 187 168.4 149 149.0 38 19.4
Totalt 1106 1068.2 1028 1028.0 78 40.2
(10:5) Departementsområdet sin andel av landets statsansatte (ordinært regulativlønte) i 2013
Prosent av ansatte Prosent av årsverk
0.7 0.8
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (10:5) Departementsområdet per fylke, år 2013
F.nr. Fylke Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD 19 19.0
3 OSLO 14 14.0
7 VESTFOLD 130 123.9
8 TELEMARK 45 44.7
9 AUST-AGDER 40 38.1
10 VEST-AGDER 17 14.9
11 ROGALAND 157 148.9
12 HORDALAND 86 84.1
15 MØRE OG ROMSDAL 377 364.4
16 SØR-TRØNDELAG 11 11.0
18 NORDLAND 101 99.4
19 TROMS 17 16.1
20 FINNMARK 92 89.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (10:5) Departementsområdet per kommune, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 111 HVALER 19 19.0
OSLO 301 OSLO 14 14.0
VESTFOLD 701 BORRE 99 94.6
VESTFOLD 723 TJØME 31 29.3
TELEMARK 805 PORSGRUNN 45 44.7
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD 1 0.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL 39 37.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND 17 14.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND 51 45.3
ROGALAND 1111 SOKNDAL 13 13.0
ROGALAND 1144 KVITSØY 93 90.6
HORDALAND 1201 BERGEN 21 21.0
HORDALAND 1265 FEDJE 65 63.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND 351 338.4
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND 26 26.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM 11 11.0
NORDLAND 1804 BODØ 6 6.0
NORDLAND 1805 NARVIK 5 5.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG 17 17.0
NORDLAND 1849 HAMARØY 1 0.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN 34 33.8
NORDLAND 1865 VÅGAN 38 37.5
TROMS 1902 TROMSØ 17 16.1
FINNMARK 2002 VARDØ 20 19.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST 6 6.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP 58 56.6
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER 8 8.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat i (10:5) Departementsområdet , år 2013
Etat Ansatte Årsverk
KYSTVERKET SØRØST 210 204.0
KYSTVERKET 162 150.0
KYSTVERKET VEST 230 220.0
KYSTVERKET MIDT-NORGE 91 91.0
KYSTVERKET REDERI 203 198.0
KYSTVERKET NORDLAND 101 99.4
KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 109 105.7
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og fylke i (10:5) Departementsområdet , år 2013
F.nr. Fylke Etat Ansatte Årsverk
1 ØSTFOLD KYSTVERKET SØRØST 19 19.0
3 OSLO KYSTVERKET SØRØST 14 14.0
7 VESTFOLD KYSTVERKET 68 63.6
7 VESTFOLD KYSTVERKET SØRØST 62 60.3
8 TELEMARK KYSTVERKET SØRØST 45 44.7
9 AUST-AGDER KYSTVERKET SØRØST 40 38.1
10 VEST-AGDER KYSTVERKET SØRØST 17 14.9
11 ROGALAND KYSTVERKET VEST 144 135.9
11 ROGALAND KYSTVERKET SØRØST 13 13.0
12 HORDALAND KYSTVERKET VEST 86 84.1
15 MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET 94 86.4
15 MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET MIDT-NORGE 80 80.0
15 MØRE OG ROMSDAL KYSTVERKET REDERI 203 198.0
16 SØR-TRØNDELAG KYSTVERKET MIDT-NORGE 11 11.0
18 NORDLAND KYSTVERKET NORDLAND 101 99.4
19 TROMS KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 17 16.1
20 FINNMARK KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 92 89.6
Statsansatte (ordinært regulativlønte) per etat og kommmune i (10:5) Departementsområdet , år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 111 HVALER KYSTVERKET SØRØST 19 19.0
OSLO 301 OSLO KYSTVERKET SØRØST 14 14.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET 68 63.6
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 31 31.0
VESTFOLD 723 TJØME KYSTVERKET SØRØST 31 29.3
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET SØRØST 45 44.7
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD KYSTVERKET SØRØST 1 0.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET SØRØST 39 37.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KYSTVERKET SØRØST 17 14.9
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET VEST 51 45.3
ROGALAND 1111 SOKNDAL KYSTVERKET SØRØST 13 13.0
ROGALAND 1144 KVITSØY KYSTVERKET VEST 93 90.6
HORDALAND 1201 BERGEN KYSTVERKET VEST 21 21.0
HORDALAND 1265 FEDJE KYSTVERKET VEST 65 63.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET 94 86.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 54 54.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET REDERI 203 198.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 26 26.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KYSTVERKET MIDT-NORGE 11 11.0
NORDLAND 1804 BODØ KYSTVERKET NORDLAND 6 6.0
NORDLAND 1805 NARVIK KYSTVERKET NORDLAND 5 5.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KYSTVERKET NORDLAND 17 17.0
NORDLAND 1849 HAMARØY KYSTVERKET NORDLAND 1 0.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN KYSTVERKET NORDLAND 34 33.8
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET NORDLAND 38 37.5
TROMS 1902 TROMSØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 17 16.1
FINNMARK 2002 VARDØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 20 19.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 6 6.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 58 56.6
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 8 8.0
Statsansatte (ordinært regulativlønte) i (10:5) Departementsområdet per arbeidssted, år 2013
Fylke K.nr. Kommune Etat Etatkode Arbeidssted Ansatte Årsverk
ØSTFOLD 111 HVALER KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:4 FREDRIKSTAD LOSSTASJON 19 19.0
OSLO 301 OSLO KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:13 OSLO LOSSTASJON 14 14.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET 10:5:1:3 KYSTVERKET HORTEN BEREDSKAPSAVDELING 68 63.6
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:14 OSLOFJORDEN SJØTRAFIKKAVDELING 14 14.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:3 DRAMMEN LOSSTASJON 3 3.0
VESTFOLD 701 BORRE KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:6 HORTEN TRAFIKKSENTRAL 14 14.0
VESTFOLD 723 TJØME KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:7 HVASSER LOSSTASJON 31 29.3
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:1 BREVIK LOSSTASJON 29 29.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:15 SKAGERAK SJØTRAFIKKAVDELING AVD BREVIK 1 1.0
TELEMARK 805 PORSGRUNN KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:2 BREVIK TRAFIKKSENTRAL 15 14.7
AUST-AGDER 904 GRIMSTAD KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:10 KYSTVERKET SØRØST GRIMSTAD LAGER 1 0.5
AUST-AGDER 906 ARENDAL KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:9 KYSTVERKET SØRØST ARENDAL 39 37.6
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:16 SKAGERAK SJØTRAFIKKAVDELING AVD KRISTIANSAND 2 1.5
VEST-AGDER 1001 KRISTIANSAND KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:8 KRISTIANSAND LOSSTASJON 15 13.4
ROGALAND 1106 HAUGESUND KYSTVERKET VEST 10:5:3:1 KYSTVERKET VEST REGIONKONTORET 51 45.3
ROGALAND 1111 SOKNDAL KYSTVERKET SØRØST 10:5:2:17 SOKNDAL LOSSTASJON 13 13.0
ROGALAND 1144 KVITSØY KYSTVERKET VEST 10:5:3:2 SJØTRAFIKKAVDELING ROGALAND 93 90.6
HORDALAND 1201 BERGEN KYSTVERKET VEST 10:5:3:3 SJØTRAFIKKAVDELING VESTLANDET AVD. BERGEN 21 21.0
HORDALAND 1265 FEDJE KYSTVERKET VEST 10:5:3:4 SJØTRAFIKKAVDELING VESTLANDET AVD. FEDJE 65 63.1
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET 10:5:1:1 KYSTVERKET HOVEDKONTOR 94 86.4
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 10:5:4:3 KYSTVERKET MIDT-NORGE 34 34.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 10:5:4:6 KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN ÅLESUND 20 20.0
MØRE OG ROMSDAL 1504 ÅLESUND KYSTVERKET REDERI 10:5:7:1 KYSTVERKET REDERI 203 198.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 10:5:4:4 KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN KRISTIANSUND 24 24.0
MØRE OG ROMSDAL 1505 KRISTIANSUND KYSTVERKET MIDT-NORGE 10:5:4:7 MØRE OG TRØNDELAG SJØTRAFIKKAVDELING 2 2.0
SØR-TRØNDELAG 1601 TRONDHEIM KYSTVERKET MIDT-NORGE 10:5:4:5 KYSTVERKET MIDT-NORGE LOSTJENESTEN TRONDHEIM 11 11.0
NORDLAND 1804 BODØ KYSTVERKET NORDLAND 10:5:5:1 BODØ LOSSTASJON 6 6.0
NORDLAND 1805 NARVIK KYSTVERKET NORDLAND 10:5:5:4 NARVIK LOSSTASJON 5 5.0
NORDLAND 1820 ALSTAHAUG KYSTVERKET NORDLAND 10:5:5:6 SANDNESSJØEN LOSSTASJON 17 17.0
NORDLAND 1849 HAMARØY KYSTVERKET NORDLAND 10:5:5:7 TRANØY LOSSTASJON 1 0.1
NORDLAND 1851 LØDINGEN KYSTVERKET NORDLAND 10:5:5:3 LØDINGEN LOSSTASJON 24 23.9
NORDLAND 1851 LØDINGEN KYSTVERKET NORDLAND 10:5:5:5 NORDLAND SJØTRAFIKKAVDELING 10 10.0
NORDLAND 1865 VÅGAN KYSTVERKET NORDLAND 10:5:5:2 KYSTVERKET NORDLAND DISTRIKTSKONTORET 38 37.5
TROMS 1902 TROMSØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 10:5:6:5 LOSTJENESTEN TROMSØ 17 16.1
FINNMARK 2002 VARDØ KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 10:5:6:7 VARDØ TRAFIKKSENTRAL 20 19.0
FINNMARK 2004 HAMMERFEST KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 10:5:6:2 LOSTJENESTEN HAMMERFEST 6 6.0
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 10:5:6:1 KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK DISTRIKTSKONTOR 48 46.6
FINNMARK 2019 NORDKAPP KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 10:5:6:3 LOSTJENESTEN HONNINGSVÅG 10 10.0
FINNMARK 2030 SØR-VARANGER KYSTVERKET TROMS OG FINNMARK 10:5:6:4 LOSTJENESTEN KIRKENES 8 8.0