Norwegian Directorate of Health

This page shows employees statistics for this unit.

Note: NSD is not responsible for possible errors and omissions in the data about state employees we have received from the SST-register. Errors can apply to both individual units and on an aggregated agency level. Please note that the time series - especially for organizations with several subordinated units - may show fluctuations for some years that may indicate errors in input data.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Show: Salary category:

graf
Number of employees, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
2002 112 304 416 95 234 329 17 70 87
2003 148 363 511 129 300 429 19 63 82
2004 165 369 534 141 308 449 24 61 85
2005 184 393 577 155 324 479 29 69 98
2006 195 408 603 160 338 498 35 70 105
2007 217 433 650 183 353 536 34 80 114
2008 238 470 708 211 390 601 27 80 107
2009 364 957 1321 312 740 1052 52 217 269
2010 395 1007 1402 348 784 1132 47 223 270
2011 404 1055 1459 348 825 1173 56 230 286
2012 407 1077 1484 358 814 1172 49 263 312
2013 481 1142 1623 417 869 1286 64 273 337
2014 507 1207 1714 444 937 1381 63 270 333
Average age, regular employees
Total Heltid Deltid
Year MenWomenTotal MenWomenTotal MenWomenTotal
2002 44 42 43 44 42 43 48 42 43
2003 45 43 44 45 43 44 44 45 45
2004 44 43 43 44 43 43 45 44 44
2005 44 44 44 44 44 44 41 44 43
2006 44 44 44 45 44 44 41 43 43
2007 44 44 44 45 44 44 40 44 43
2008 45 44 45 45 44 44 46 45 45
2009 45 45 45 44 44 44 49 46 46
2010 46 45 45 45 45 45 51 46 47
2011 46 45 46 46 45 45 49 47 48
2012 47 46 46 46 45 45 53 47 48
2013 46 46 46 46 46 46 51 47 48
2014 46 46 46 46 46 46 50 48 48

The above table shows the average age for regular employees. Note that if number of empolyees is less than 5, the age is not shown.

Event history that may result in change in number og employees

01.04.2008 Change of name

Name: Norwegian Directorate of Health
Short name: Helsedirektoratet

01.04.2008 Maintenance by reorganization

Main affiliation category: Integrated civil service organization

Please note that this event has comments in Norwegian that are for the present not translated into English.

01.01.2016* Maintenance by reorganization

Please note that this event has comments in Norwegian that are for the present not translated into English.

Remarks

* = If a date is denoted with an asterisk (*), this implies that the date is not confirmed.

* = If a name is denoted with an asterisk (*), this implies a direct translation from Norwegian to English. The translation is thus not necessarily the official one (if any exists at all).

Comment to the change-of-name event: Sometimes the old and new name is the same. This occur when the translation to English haven’t taken into consideration minor Norwegian name change.