* Norwegian Research Council for Science and the Humanities

This page shows publications about this unit.

Please note: This page may contain data in Norwegian that is not translated to English.

3 publications
Type Year Title Author
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Reorganiseringsprosessen av forskningsrådsstrukturen. En studie av omorganiseringsprosessen på det forskningsstrategiske området. Mathiesen, Arthur Gutzeit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1994 En evaluering under lupen. En analyse av læreprosessen rundt evalueringen av NAVFs utredningsinstitutt. Wisted, Bjørn
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1973 Vurderingskriterier i norsk forskningspolitikk. En studie av NAVF. Espedal, Bjarne