Tips for å redusere vurderingstiden

Vurderingstiden er avhengig av at du gir fullstendig informasjon om prosjektet i meldeskjemaet, og sender inn nødvendig dokumentasjon. Komplekse prosjekter kan ta lengre tid å gi en vurdering.

Meldeskjemaet fungerer som dokumentasjon sammen med vår vurdering, og vi kan derfor ikke gi en vurdering før skjemaet er komplett utfylt.

Hva kan jeg gjøre?

For å sikre at vurderingstiden blir så kort som mulig, sjekk at følgende er på plass:

  • Informasjonsskrivet er det viktigste for vurderingen. Sjekk at alle lovpålagte punkter er med.
  • Last opp nødvendige vedlegg for hvert utvalg, slik som informasjonsskriv, intervjuguide, spørreskjema, variabelliste eller liknende. (Dersom vedlegg ikke er mulig, må det komme klart frem av meldeskjema, informasjonsskriv eller prosjektbeskrivelse hvordan datakilden brukes og hvilke personopplysninger som registreres.)
  • Angi datakilder/metoder og behandlingsgrunnlag (som oftest samtykke) under «Utvalg».
  • Har du oppgitt prosjekttittel og beskrivelse/forskningsformål? Dette legger du til ved å klikke på «Registrer nytt prosjekt» under Prosjektinformasjon.
  • Ta stilling til hvordan utvalget kan benytte sine rettigheter (f.eks. retten til innsyn, retting og sletting), under «Dokumentasjon».
  • Når meldeskjemaet er ferdig utfylt, husk å velge «Bekreft innsending» under fanen «Send inn» .

Du kan gjøre endringer etter at meldeskjemaet er sendt inn, uten at dette påvirker din plass i køen. NSD ser til enhver tid den oppdaterte versjonen av skjemaet ditt.

Forenklet vurdering med vilkår

En del prosjekt kan få en forenklet vurdering med vilkår, eller en raskere vurderingstid hos NSD. Dette er prosjekter som blir vurdert til å ha lav personvernulempe.

Les mer om forenklet vurdering her.

 

 

Sist endret: 06-06-2019

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)