Tips for å redusere vurderingstiden

En del prosjekt kan få en forenklet vurdering med vilkår eller en raskere vurderingstid hos NSD. Dette er prosjekter som rådgiverne vurderer har lav personvernulempe. Du kan lese mer om forenklet vurdering her.

Vurderingstiden vil være avhengig av at dere gir fullstendig informasjon om prosjektet i meldeskjema og sender inn nødvendig dokumentasjon. Komplekse prosjekter kan ta lengre tid å gi en vurdering.

Meldeskjemaet vil fungere som dokumentasjon sammen med vår vurdering, og vi kan derfor ikke gi en vurdering før meldeskjemaet er komplett utfylt.

For å korte ned vurderingstiden i ditt prosjekt, anbefaler vi at du går nøye gjennom meldeskjemaet og forsikrer deg om at du har gjort alle nødvendige avkrysninger og besvart alle spørsmål. Vær oppmerksom på at du også kan gjøre endringer etter at meldeskjemaet er sendt inn, uten at dette påvirker din plass i køen.

Vanlige feil

Det er en del feil som går igjen. Forsikre deg om at det følgende er på plass i ditt meldeskjema:

  • Prosjekttittel og -informasjon. Velg «Registrer nytt prosjekt» under Prosjektinformasjon.
  • Kryss av for Navn under Personopplysninger dersom du benytter signerte samtykkeskjema.
  • Angi datakilder/metoder og behandlingsgrunnlag (som oftest samtykke) under Utvalg.
  • Last opp nødvendige vedlegg for hvert utvalg, slik som informasjonsskriv, intervjuguide, spørreskjema, variabelliste eller liknende. Dersom det ikke er mulig å laste opp vedlegg for en gitt datakilde, må det komme klart frem av meldeskjema, informasjonsskriv eller prosjektbeskrivelse hvordan datakilden brukes og hvilke personopplysninger som registreres.
  • Ta stilling til hvordan utvalget kan benytte sine rettigheter, for eksempel retten til innsyn, retting og sletting under Dokumentasjon. Disse rettighetene gjelder så lenge deltakerne kan identifiseres i datamaterialet, direkte eller indirekte.
  • Når meldeskjemaet er ferdig utfylt, må det velges «Bekreft innsending» under fanen Send inn.

 

 

Sist endret: 05-04-2019

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)