GDPR: Ny lov vedtatt i Stortinget

Stortinget vedtok 22. mai den nye personopplysningsloven, i tråd med EUs personvernforordning (GDPR).

Loven var planlagt å tre i kraft 25. mai, men regjeringen melder at loven nå tidligst trer i kraft i juli.

Eksisterende lov vil gjelde frem til dette. Vær imidlertid oppmerksom på at melde- og konsesjonsplikten til Datatilsynet faller bort allerede nå. Vi minner samtidig om at forskningsprosjekter som behandler personopplysninger fortsatt skal meldes inn til personvernombudet.

Personvernombudet jobber med å gå gjennom lovteksten, og vi vil legge ut informasjon på våre nettsider om hvilke konsekvenser den nye loven får for forskningssektoren.

Lovforslaget kan leses på regjeringens nettsider. Proposisjonen kan leses i sin helhet her.

26/04/18

Andre nyheter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)