Stor interesse for GDPR-møte

GDPR gir kontinuitet for forskere, og forskningssektoren skal dermed være godt rustet for å oppfylle kravene i nytt regelverk.

Fredag 8. juni 2018 inviterte De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK), i samarbeid med NSD - Norsk senter for forskningsdata, til fullsatt møte på Litteraturhuset i Oslo om personvern og forskningsetikk.

fek92642
Foto: Elin Fugelsnes/De nasjonale forskningsetiske komiteene

Representanter fra blant annet Datatilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og NSD holdt foredrag og svarte på spørsmål fra salen.

Se opptak fra møtet her >>

Se møteinvitasjon for fullt program >>

Vigdis Kvalheim fra NSD fokuserte i sin presentasjon på at GDPR gir kontinuitet for forskere, og at forskningssektoren dermed er godt rustet for å oppfylle kravene til behandling av personopplysninger i det nye regelverket. Videre vil NSD fortsatt kunne levere de samme tjenestene til institusjonene, uavhengig av om vi er personvernombud eller et kompetansesenter som leverer tjenester til institusjonenes interne ombud.

Utgangspunktet for møtet var EUs personvernsforordning (GDPR) som etter planen gjelder fra juli 2018, samt ny norsk personopplysningslov som nå er til behandling i Stortinget.

  • Hvilken betydning får dette for forskning?
  • Hva er konsekvensene for forskningsetikken?
  • Hvordan skal forvaltningen av personvernet og forskningsetikken ivaretas i praksis?

28/06/18

Andre nyheter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)