Nye retningslinjer for samtykke

Artikkel 29-gruppen* publiserte 16.04.2018 sine retningslinjer for samtykke, basert på den nye personvernforordningen (GDPR) som trer i kraft 25. mai. Disse retningslinjene vil ha betydning for praksis rundt innhenting av samtykke fra deltakere i forskningsprosjekter. Blant annet legges det opp til strengere krav til at den behandlingsansvarlige skal kunne dokumentere at et samtykke er innhentet, og det skal bli enklere for deltakere å trekke tilbake samtykke. NSD personvernombudet anbefaler alle interesserte å lese retningslinjene nøye.

Retningslinjene kan lastes ned her >>

NSD jobber med å oppdatere informasjonen på våre nettsider i henhold til nytt regelverk.

*) Artikkel 29-Gruppen (Art. 29 WP) er et rådgivende organ bestående av en representant fra personvernmyndigheten i hver EU-medlemsstat, Den europeiske tilsynsførende for personvern og EU-kommisjonen. Sammensetningen og hensikten med Art. 29 WP ble fastsatt i artikkel 29 i personverndirektivet, og ble lansert i 1996. Fra 2018 vil artikkel 29-gruppen (WP29) endre navn til European Data Protection Board (EDPB).

Følg med på oppdateringer fra 29-gruppen her >>

19/04/18

Andre nyheter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)