Meld endringer

Hvis du foretar endringer i prosjektet ditt som kan få følger for vurderingen av om prosjektet innfrir kravene i personvernlovgivingen, må du melde om endringen.

Hvilke endringer skal meldes?

Eksempel på endringer som kan få følger for personvernvurderingen, og som skal meldes er:

 • dato for prosjektslutt/anonymisering
 • endring av utvalg som har innvirkning på kriterier for samtykke (f.eks. hvis det blir aktuelt å inkludere barn eller personer med redusert samtykkekompetanse)
 • endring av typer data (spesielt dersom det er snakk om innhenting av særlige (sensitive) kategorier av personopplysninger)
 • tilføying av metoder (husk å vedlegge informasjonsskriv samt intervjuguide, spørreskjema eller liknende)
 • endring av prosjektansvarlig (krever bekreftelse fra tidligere og ny ansvarlig)
 • endring av behandlingsansvarlig institusjon (krever bekreftelse fra minst instituttleder ved tidligere og ny behandlingsansvarlig)

For at vi skal kunne vurdere endringen, er det viktig at all relevant dokumentasjon vedlegges endringsmeldingen.

Hvilke endringer skal ikke meldes?

Eksempler på endringer som ikke får følger for personvernvurderingen, og som det ikke er nødvendig å melde kan være:

 • endring av tittel
 • mindre endringer av antall informanter
 • ubetydelig endringer av utvalget eller utforming av spørsmål

Hvordan melde endringen

Grunnet innføring av nytt meldeskjema og ny personopplysningslov fra 20. juli 2018, er det ulike metoder for å melde endring.

Prosjekt vurdert før 20. juli 2018 og med prosjektslutt innen 2019:

Her skal du melde endringer med bruk av endringsskjema. Merk at dette gjelder der datamaterialet skal anonymiseres før utgangen av 2019.

Prosjekt vurdert før 20. juli 2018, men med varighet utover 2019:

Du må melde prosjektet på nytt i det nye meldeskjemaet dersom:

 • prosjektslutt (dato for anonymisering) er senere enn utgangen av 2019, eller
 • du vil melde at prosjektslutt skal utsettes til senere enn utgangen av 2019

Når du melder prosjektet, må du under «tilleggsopplysninger» opplyse om: 

 • Nåværende prosjektnummer
 • At prosjektet meldes på nytt på grunn av endring i prosjektet/utvidelse av prosjektperioden.

Prosjekt vurdert etter 20. juli 2018:

Logg deg inn via Min side og legg endringen(e) inn i selve meldeskjemaet.

Du kan ikke iverksette endringene før du har fått svar fra oss.

Er du i tvil?

Kontakt oss, så hjelper vi deg:

 

Sist endret: 04-07-2019

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)