Tilsyn fra Datatilsynet?

Hva skjer ved tilsyn?

Datatilsynet fører jevnlig kontroll med at forskningsinstitusjoner følger personvernforordningen. Det skjer enten ved brevkontroll eller stedlig tilsyn. Funnene oppsummeres i en foreløpig rapport som institusjonen får anledning til å kommentere på. Datatilsynet vurderer tilbakemeldingene, og utformer en endelig rapport som publiseres på tilsynets nettsider. Ved avvik gir Datatilsynet pålegg til institusjonen om forbedring, og i noen tilfeller sanksjoner (som oftest bøter).

NSD – rådgiver for institusjonen

Ved tilsyn som omhandler forskning er NSD rådgiver for institusjonens ledelse. Under stedlige tilsyn kan vi delta på møter. Vi bistår også med innspill til dokumenter som skal sendes Datatilsynet.

Via Meldingsarkivet gir vi institusjonen oversikt over forskningsprosjekter som behandler personopplysninger. Ved tilsyn ber Datatilsynet ofte om en slik oversikt, sammen med en beskrivelse av institusjonens rutiner for behandling av personopplysninger. Under tilsyn er det ikke tid til å lage nye rutiner. Det viktigste er da å få med de rutiner som faktisk er etablert ved institusjonen. Bl.a. at de prosedyrer NSD utfører ved oppstart, endring og avslutning av forskningsprosjekter er en viktig del av institusjonens internkontrollsystem. For å få gode resultater ved tilsyn er det viktig å jobbe systematisk med internkontroll.

Sist endret: 12-09-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)