Om Meldingsarkivet

Nytt Meldingsarkiv for prosjekter registrert etter 20. juli 2018

Nytt meldeskjema ble publisert ved innføringen av personvernforordningen (GDPR) den 20. juli 2018. Forskningsprosjekter som er meldt på det nye meldeskjemaet har dere nå tilgang til i nytt Meldingsarkiv. Prosjekter meldt inn før 20. juli 2018 finner dere i Meldingsarkivet dere benyttet fra før.

Det nye meldingsarkivet gir dere protokoll (jf. art 30) over alle behandlinger av personopplysninger til forsknings- og kvalitetssikrings-formål som er registrert via vårt nye Meldeskjema. I det nye Meldingsarkivet vil dere også finne beskrivelse og dokumentasjon vedrørende hvert forskningsprosjekt. Meldingsarkivet vil medvirke til at dere settes godt i stand til å føre internkontroll med at forskningsprosjektene utføres i samsvar med personvernregelverket.

Hvordan opprette tilgang?

Det nye Meldingsarkivet er tilgangsregulert, og ledelsen ved den enkelte virksomhet bestemmer hvem som skal ha tilgang. Ansatte som fra før er bekreftet som institusjonens «brukeransvarlig», mottar en e-post fra oss for å bekrefte at rollen skal videreføres til nytt Meldingsarkiv. Ved å følge instruksen i e-posten, opprettes ny tilgang.

Hvilke oppgaver har brukeradministrator?

Vi har endret betegnelsen «brukeransvarlig» til «brukeradministrator» i det nye Meldingsarkivet. Brukeradministrator har som før ansvar for å opprette tilganger til andre ansatte ved egen institusjon, samt å vedlikeholde tilgangene slik at de samsvarer med de ansattes ansvarsområder. Brukeradministrator må fjerne tilganger når ansatte slutter eller endrer arbeidsforhold.

NB! Det er kun brukeradministrators tilgang som videreføres til det nye Meldingsarkivet. Vanlige brukere må brukeradministrator legge inn på nytt.

Hvordan oppretter brukeradministrator tilgang til nye brukere?

 1. Logg inn på minside.nsd.no med Feide. (Dersom du ikke har feide-konto kan du logge inn med google eller ved å selv opprette brukernavn og passord hos NSD).
 2. Under «tjenester for forskningsinstitusjoner», trykk på boksen «Brukeradmin, administrer brukere»
 3. Velg organisasjon (kun hvis en har flere)
 4. Velg eventuell underenhet for å kunne gi institusjonsbruker begrenset tilgang til Meldingsarkivet, eksempelvis ved å legge til instituttstyrer og gi tilgang til forskningsprosjektene ved det konkrete instituttet. Dersom du ikke først velger underorganisasjon, vil institusjonsbruker få tilgang til forskningsprosjektene for hele organisasjonen.
 5. Inviter bruker ved å trykke «+legg til»
 6. Fyll inn E-postadresse og velg rollen "institusjonsbruker personvern"
 7. Trykk «send» (institusjonsbruker vil da motta en e-post fra NSD og må bekrefte sin tilgang ved å trykke på lenken i e-posten)
 8. Navn på bruker vil ligge under «invitasjoner» til tilgangen er bekreftet.
 9. Invitasjonen kan trekkes tilbake ved å trykke under «handlinger» for å få opp valget «trekk tilbake».
 10. Når bruker har bekreftet sin tilgang vil navn på bruker flyttes til «Brukere»

Anbefaler jevnlig bruk

Vi anbefaler at alle ledere og ansatte med internkontrolloppgaver får tilgang til og bruker Meldingsarkivet jevnlig. Jevnlig bruk av Meldingsarkivet gir mulighet til å avdekke om virksomhetens interne rutiner er kjent og følges av forskere og studenter. Eventuelle avvik kan lettere oppdages på et tidlig tidspunkt, og virksomheten settes i stand til å hindre nye avvik. Vi anbefaler ikke at forskere og studenter får tilgang til Meldingsarkivet. NSD har gitt forskere og studenter minside.nsd.no hvor de kan følge sine egne prosjekter. Denne tilgangen skjer ved innsending av meldeskjema.

Hvordan slette tilganger?

Velg bruker og trykk under «handlinger» for å få opp alternativet «slett». Institusjonsbruker vil da miste tilgangen.

Hvordan logge inn i Meldingsarkivet?

 1. Gå til minside.nsd.no
 2. Logg inn med Feide. Hvis du ikke har Feide, bruk google eller opprett brukernavn og passord hos NSD
 3. Under «tjenester for forskningsinstitusjoner», trykk på boksen «Meldingsarkiv»

Under utvikling

NSD gjør oppmerksom på at det nye Meldingsarkivet fortsatt er under utvikling og at mer funksjonalitet vil tilkomme i løpet av 2019. Har du innspill eller spørsmål, kontakt oss gjerne på meldingsarkiv@nsd.no.

Prosjekter registrert før 20. juli 2018

Merk at du må logge inn i det «gamle» meldingsarkivet med samme bruker-ID som du har brukt tidligere for å få tilgang til prosjekter registrert før 20. juli 2018.

Sist endret: 18-06-2019

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)