Når utvalget har taushetsplikt

Dersom utvalget består av noen som har taushetsplikt (f.eks. helsepersonell, lærere ol.), må intervjuguide eller spørreskjema utformes slik at respondentene kan uttale seg om de ulike temaene uten hinder av taushetsplikt.

I tillegg anbefaler vi at du minner deltakerne på at de ved eventuell omtale av pasienter/elever/brukere etc. må utelate indirekte personidentifiserende opplysninger (som institusjon, tidspunkt, spesielle diagnoser/hendelser osv.), i tillegg til navn. I studentprosjekter må veileder ta et særskilt ansvar for at studenten ikke behandler taushetsbelagte opplysninger.

Behandling av taushetsbelagte opplysninger kan kun skje etter tillatelse, enten ved samtykke fra den det gjelder, eller ved dispensasjon fra rett instans.

 

Sist endret: 19-07-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)