Kriminalomsorg og fengsel

Godkjenning fra Kriminalomsorgen

I tillegg til at prosjektet må meldes til NSD, må all forskning i kriminalomsorgen, som ikke er initiert av kriminalomsorgen selv, godkjennes av det regionskontoret i kriminalomsorgen hvor prosjektet skal foregå. Se retningslinjene for søknad til Kriminalomsorgen

Frivillig samtykke

Videre stilles det skjerpede krav for å sikre frivillighetsaspektet rundt innsattes deltakelse i forskning. Det kan derfor være nyttig å lese Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) sine forskningsetiske retningslinjer om forskning på innsatte.

Jobber du ved samme fengsel/institusjon som du ønsker å rekruttere informanter fra? I så fall er det flere forhold du bør være bevisst på. Les mer om det å forske på egen arbeidsplass.

Sist endret: 19-07-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)