Forske på egen arbeidsplass

Jobber du ved samme institusjon som du ønsker å rekruttere informanter fra? I så fall er det flere forhold du bør være bevisst på:

  • Det kan oppleves vanskelig å si nei til å delta dersom du har et profesjonelt forhold til potensielle deltakere i prosjektet (for eksempel i rollen som behandler, saksbehandler, leder, kollega osv.). Dette kan løses på ulike måter, for eksempel ved å la ledelsen/kollegaer ta kontakt på dine vegne, samt ved å understreke frivilligheten av å delta. Alternativt kan du hente informanter fra institusjoner/avdelinger du ikke har noen tilknytning til via arbeidet ditt.
  • Du kan ikke behandle personopplysninger i ditt forskningsprosjekt hentet fra journaler/saksmapper/notater/referater/vedtak uten å innhente samtykke fra dem som omtales i dokumentene (eventuelt dispensasjon fra taushetsplikten), selv om du som arbeidstaker kjenner til disse opplysningene fra før.
  • Som forsker kan man kun innhente opplysninger som er relevante for forskningsformålet.
  • Opplysninger som kommer frem i forbindelse med forskning kan ikke uten videre overføres til journal/saksmappen/behandlingen. Forsker har også taushetsplikt, og det er viktig å være klar over at denne taushetsplikten ikke er ensbetydende/sammenfallende med den taushetsplikt man har i kraft av sitt yrke/sin stilling.

 

Sist endret: 16-10-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)