Deltakende observasjon - antropologisk forskning

Deltakende observasjon er en samfunnsvitenskapelig forskningsmetode som innebærer at forskeren deltar i de sosiale prosessene han eller hun studerer. Metoden er mest anvendt innen sosialantropologi, men er også brukt av for eksempel sosiologer i studier av mindre grupper, arbeidsplasser osv.

Slik datainnsamling er gjerne svært dynamisk i formen. For å kunne vurdere behandlingen av personopplysninger som finner sted, er NSD likevel avhengig av å få informasjon om studien. Derfor oppfordrer vi studenter og forskere til å legge en kort prosjektskisse ved meldeskjemaet når datainnsamlingen gjennomføres på denne måten.

Vi minner om at observasjonsnotater av situasjoner og hendelser der det ikke registreres hverken direkte eller indirekte personidentifiserbare opplysninger, ikke er omfattet av loven. Se for øvrig: Må jeg melde prosjektet mitt?

Informasjon og samtykke

Hovedregelen når man registrerer personopplysninger i forskning, er at man må innhente (skriftlig eller muntlig) samtykke fra deltakerne. Det er også viktig å tilpasse informasjonen til deltakerne når det gjelder alt fra språk og alder til kulturell bakgrunn. Se for øvrig Informasjon og samtykke, og Når kan barn samtykke selv?

Personopplysninger innhentet til forskning skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for formålet. Personopplysninger kan imidlertid oppbevares og benyttes videre etter prosjektets avslutning til eksempelvis etnografiske- eller forskningsformål, dersom en har innhentet samtykke fra deltakerne til dette.

Dersom datamaterialet skal publiseres med personopplysninger, for eksempel via en filmsnutt, bilder eller andre identifiserende opplysninger, må man ha innhentet samtykke fra deltakerne også til slik publisering.

Sist endret: 16-10-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)