Andre godkjenninger

I noen forskningsprosjekter kan det være nødvendig å søke flere tillatelser, i tillegg til en vurdering fra NSD. Skal du forske ved en institusjon (skole, fengsel, sykehus, arbeidsplass osv.), er det viktig å få tillatelse fra ledelsen for å kunne gjennomføre forskningen, og det kan være aktuelt å søke om dispensasjon fra taushetsplikten hvis det ikke skal innhentes samtykke. For prosjekter som omfattes av helseforskningsloven, vil det være nødvendig med en etisk godkjenning av REK.

 

 

Sist endret: 13-07-2018

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)