Our users

Below is a list of institutions that have an agreement with NSD. If researchers and students at these institutions will be processing personal data for research purposes they should notify NSD about the project.

  Universiteter

 • Nord universitet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • NTNU
 • OsloMet - Storbyuniversitetet
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge

  Vitenskapelige høgskoler

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskolen i Molde
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Stiftelsen Det teologiske menighetsfakultet
 • VID vitenskapelig høgskole

  Høgskoler

 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Forsvarets høgskole
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for ledelse og teologi
 • Høyskolen Kristiania
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • NLA Høgskolen AS
 • Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
 • Politihøgskolen
 • Rudolf Steinerhøyskolen
 • Samisk høgskole

  Instituttsektoren

 • CICERO Senter for klimaforskning
 • Flymedisinsk institutt
 • Forskningsstiftelsen Fafo
 • GenØk - Senter for Biosikkerhet
 • Havforskningsinstituttet
 • Institutt for fredsforskning
 • Institutt for samfunnsforskning
 • KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning
 • Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
 • KUN senter for kunnskap og likestilling
 • Learn Lab
 • LEFO - Legeforskningsinstituttet
 • Møreforsking AS
 • NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi
 • NILU - Norsk institutt for luftforskning
 • Nofima AS
 • NORCE Norwegian Research Centre AS
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
 • Nordlandsforskning AS
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
 • Norsk Regnesentral
 • Norsk Utenrikspolitisk Institutt
 • NTNU Samfunnsforskning AS
 • Proba samfunnsanalyse
 • Rambøll Management Consulting AS
 • Rogaland A-senter as
 • RURALIS - Institutt for rural- og regionalforskning
 • Samfunns- og næringslivsforskning AS
 • Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter
 • Senter for økonomisk forskning AS
 • SINTEF AS
 • SINTEF Raufoss Manufacturing AS
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Stiftelsen helseutvalget
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse
 • Telemarksforsking
 • Transportøkonomisk institutt
 • Trøndelag Forskning og Utvikling AS
 • Uni Research AS
 • Unirand AS
 • Vestlandsforsking
 • Østfoldforskning AS

  Andre organisasjoner

 • Harstad Kommune
 • Husbanken
 • ideas2evidence
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kristiansund Kommune
 • Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
 • Oslo Economics
 • Oslo Kommune
 • Statped
 • Uni Research Polytec

  Helsesektoren

 • Apokus AS
 • Beitostølen Helsesportsenter
 • Blå Kors Haugaland A - Senter AS
 • Borgestadklinikken - Blå Kors Sør SA
 • FRAMBU senter for sjeldne diagnoser
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS
 • Helse Fonna HF
 • Helse Vest RHF
 • Lade BehandlingsSenter Blå Kors
 • Laerdal Medical AS
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
 • Nordlandssykehuset HF
 • Opptreningssenteret i Finnmark
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør
 • Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Solli Distriktspsykiatriske Senter
 • St. Olavs Hospital
 • Steffensrud Rehabiliteringssenter AS
 • Stiftelsen Bergensklinikkene
 • Stiftelsen Betanien Bergen
 • Stiftelsen CatoSenteret
 • Stiftelsen SOR
 • Stiftelsen Viken senter
 • Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet sykehus HF
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Midt-Norge IKS
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest (TK Vest)
 • Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst
 • Tyrilistiftelsen
 • Valnesfjord Helsesportssenter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)