Seminar: Datahåndtering og personvern i forsknings- og studentprosjekter

NSD inviterer til åpent RDA-seminar om datahåndtering og personvern i forskning.

Seminaret er gratis og har 30 plasser. Målgruppen er forskere og ph.d.-studenter.

Få en innføring i hvordan du kan strukturere forskningsprosjektet ditt best mulig – slik at du får gjort det du planlegger, samtidig som dataene blir bevart for senere bruk.

  • Dato: tirsdag 2. april 2019
  • Tid: 11.00–15.30
  • Sted: NSD sine lokaler i Bergen (Harald Hårfagres gate 29)
  • Påmelding: Kurset er fulltegnet

RDA-medlemmer* prioriteres dersom kurset blir fullt. Seminaret vil bli holdt på norsk.

Tema

Seminaret gir deg innføring i:

  • hvordan du kan organisere prosjektet ditt best mulig
  • sikker innsamling og deling av data underveis i prosjektet
  • personvernlovgiving (GDPR) og konsekvenser for forskning
  • datahåndteringsplaner og NSDs verktøy for datahåndtering
  • arkivering av datamaterialet for senere gjenbruk av deg selv eller andre

Program:

11.00–11.05:    Velkommen
11.05–12.30:    Personvern i forskning
12.30–13.15:    LUNSJ
13.15–14.30:    Innføring i datahåndtering
14.30–14.40:    Pause
14.40–15.15:    Gjennomgang av NSDs datahåndteringsplanverktøy
15.15–15.30:    Oppsummering, erfaringsutveksling og takk for i dag

 

*RDA - Research Data Alliance

RDA er et internasjonalt nettverk som arbeider for deling av forskningsdata på tvers av teknologi, disiplin og land. Norge har nylig fått et eget forum i RDA. Målgruppen er alle som arbeider med eller er interessert i tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata.

NSD skal  i april 2019 på vegne av Unit og i samarbeid med de eldste universitetene, søke status som nasjonal node for RDA. Nasjonale noder har et særlig ansvar for å drive ambassadørvirksomhet for RDA og deling av forskningsdata.

NSD har opprettet et forum for Norge i nettverket der det er åpent å melde seg inn.

Seminarledere

Gry Henriksen: Har lang og bred erfaring med datahåndtering, arkivering og tilrettelegging av data ved NSD. Har holdt flere kurs i NSDstat, datahåndtering og datahåndteringplaner. Gry deltar i flere Europeiske samarbeid om undervisning i datahåndtering og personvern gjennom CESSDA training, SERISS og tidligere CESSDA SAW. Hun har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen (1990)

Anne Mette Somby: Har lang og bred erfaring med vurdering av enkeltprosjekter. Gir råd og undervisning om personvern og forskningsetikk til studenter, forskere og ansatte og deltar i europeisk samarbeid om undervisning i personvern og Datahåndtering gjennom CESSDA Training og SERISS. Har hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2002).

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)