Dokumentasjonsguide for arkivering av forskningsdata

Ved arkivering av forskningsdata bør datasettet dokumenteres på tre nivå: Prosjektnivå, datasettnivå og variabelnivå. På prosjektnivå for å beskrive hensikten med prosjektet, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen og de metodene som er tatt i bruk. På datasettnivå bør det gis en oversikt over de ulike filene som følger med i overføringen, slik at man vet hva de inneholder og hvordan filene er relatert til hverandre. På variabelnivå må dokumentasjonen beskrive selve dataene på en slik måte at de gir mening for andre. Det bør gis en oversikt over alle variabler og koder og en forklaring av dem.

TEMA: datahåndtering, arkivering •  TYPE: faktaark •  MÅLGRUPPE: forskere, studenter

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)