Kurs og foredrag

NSD har over 40 års erfaring med tilrettelegging og arkivering av data, både med og uten personopplysninger. Vi yter også personverntjenester inn mot forskningsprosjekter.

NSD holder kurs for forskere, forskerstøtte og administrasjon/ledelse ved institusjonene. Kursene kan tilpasses etter behov.

Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post der du forteller litt mer om dine kursbehov.
opplaring@nsd.no

Personvern

 • Grunnkurs om personvern i forskning og studentoppgaver
 • Spesialiserte kurs om personvernkonsekvens- vurderinger (DPIA)
 • Spesialiserte kurs om personvern i forskning (tilpasset fag)
 • Kurs om internkontroll og bruk av meldingsarkivet

Datahåndtering

 • God håndtering av data gjennom forskningsprosjektet
 • Hva innebærer en datahåndteringsplan (DMP), og hvordan dra nytte av den?
 • Krav til datahåndteringsplan (DMP) og NSDs DMP-verktøy
 • Internkontroll: Få oversikt over institusjonens prosjekter (for forskningsstøtte)

Arkivering og deling av data

 • Sikre dine data for fremtiden
 • Hvordan oppfylle arkiveringsplikten
 • Oppnå økt synlighet med FAIR arkivering av data

Kalender 2019

Påmelding og informasjon om kurs gis internt ved den aktuelle institusjonen.

30/01 Personvern i forskning og NSDs tjenester HVL
01/02 Personvern i forskning og NSDs tjenester UiB- PSYK
04/02 Grunnkurs i personvern for forskere, veiledere og ansatte NMH
12/02 Personvern i forskning og NSDs tjenester HVL
18/02 Personvern i studentprosjekter UiB- GEO
19/02 Personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) i helseforskning Helse Bergen
20/02 Grunnkurs i personvern for forskere, veiledere og ansatte OsloMet
22/02 Personvern i forskning og NSDs tjenester HiVolda
07/03 Personvern i forskning og NSDs tjenester VID
08/03 Grunnkurs i personvern for forskere, veiledere og ansatte NKVTS
20/03 Datahåndtering UiB- sosiologi
25-26/03 Grunnkurs i datahåndtering for forskere, ansatte og studenter NMBU
02/04 RDA-seminar: Datahåndtering og personvern i forsknings- og studentprosjekt NSD
11/04 Personvern i forskning og NSDs tjenester USN
11/04 Personvern i forskning og NSDs tjenester UiB
24/04 Personvernkonsekvensvurderinger (DPIA) for forskere og ansatte HVL
25/04 Personvern i forskning og NSDs tjenester UiS
25/04 Personvern i forskning og NSDs tjenester UiB
03/05 Grunnkurs i personvern for forskere, veiledere og ansatte UiO
14/05 Train the Trainers Athen
20.-21/05 Dissemination and Archiving Køln
15/07 GDPR from the researcher's point of view Zagreb

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)