Kurs og opplæring

NSD har over 40 års erfaring med tilrettelegging og arkivering av data, både med og uten personopplysninger. Vi yter også personverntjenester inn mot forskningsprosjekter.

NSD holder kurs for forskere, forskerstøtte og administrasjon/ledelse ved institusjonene. Kursene kan tilpasses etter behov.

Kontakt oss

Send oss gjerne en e-post til opplaring@nsd.no der du forteller litt mer om dine kursbehov.

Personvern

 • Grunnkurs om personvern i forskning og studentoppgaver
 • Spesialiserte kurs om personvernkonsekvens- vurderinger (DPIA)
 • Spesialiserte kurs om personvern i forskning (tilpasset fag)
 • Kurs om internkontroll og bruk av meldingsarkivet

Datahåndtering

 • God håndtering av data gjennom forskningsprosjektet
 • Hva innebærer en datahåndteringsplan (DMP), og hvordan dra nytte av den?
 • Krav til datahåndteringsplan (DMP) og NSDs DMP-verktøy
 • Internkontroll: Få oversikt over institusjonens prosjekter (for forskningsstøtte)

Arkivering og deling av data

 • Sikre dine data for fremtiden
 • Hvordan oppfylle arkiveringsplikten
 • Oppnå økt synlighet med FAIR arkivering av data

Kalender høst 2019

Påmelding og informasjon om kurs gis internt ved den aktuelle institusjonen.

14/10 Personvern i forskning UiO
15/10 Innføringskurs i meldingsarkivet for forskningsdministrasjonene NSD
17/10 Grunnkurs - personvern i forskningsprosjekter OsloMet
18/10 Innføringskurs i meldingsarkivet for forskingsadministrasjonene NSD
21/10 Innføringskurs i meldingsarkivet for forskingsadministrasjonene NSD
23/10 Innføringskurs i meldingsarkivet for forskingsadministrasjonene NSD
25/10 Datahåndtering og personvern i forsknings- og studentprosjekter Ansgar teologiske høgskole
31/10 Innføring i datahåndtering og personvern NMBU
01/11 Innføring i datahåndtering og datahåndteringsplan NMBU
13/11 Datahåndtering og personvern i forskningsprosjekter OsloMet
21/11 Datahåndtering og personvern i forskningsprosjekter UiT/NOFIMA
28/11 Datahåndtering og datahåndteringsplaner RBUP Øst, RBUP Sør og NUBU
09/12 Datahåndtering og personvern i forsknings- og studentprosjekter (med fokus på veilederrollen) HiOF

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)