NSD Rapportserie

De nyeste rapportene er fritt tilgjengelige i PDF format, mens en del av de eldre rapportene kun finnes i papirutgave.

For bestilling av papirutgaver, kontakt nsd@nsd.uib.no eller telefon 55 58 21 17.

 • Nr. 126: Anne Katrine Mortensen: Undersøkelse om religion 2008.
 • Nr. 125: Hilde Orten: Undersøkelse om arbeidsforhold og arbeidserfaringer 2005.
 • Nr. 124: Lars Tore Rydland, Sveinung Arnesen og Åse Gilje Østensen: Contextual data for the European Social Survey. An overview and assessment of extant resources. (2008)
 • Nr. 123: Anne Katrine Mortensen: Undersøkelse om fritid og sport 2007.
 • Nr. 122: Anne Katrine Mortensen: Holdninger til offentlige myndigheter og offentlig virksomhet 2006.
 • Nr. 121: Trond Almendingen: Undersøkelse om samfunnsdeltakelse 2004.
 • Nr. 120: Kristin Stølsbotn: Undersøkelse om verdier, natur og miljø 2000.
 • Nr. 119: Monica Lund, Hilde Frisvold og Knut Kalgraff Skjak: Undersøkelse om sosial ulikhet 1999.
 • Nr. 118: Monica Lund, Torben Hviid Nielsen og Knut Kalgraff Skjåk: Norske holdninger til bioteknologi. Parallellundersøkelser til Eurobarometer i 1993, 1996 og 1999. (Papirutgave Kr. 130,-)
 • Nr. 117: Dag Kiberg, Kristin Strømnes, Eirik Vasstrand og Katarina Klarén: De norske valgundersøkelsene 1977, 1981, 1985, 1989, 1993 og 1997 Dokumentasjon og frekvenser. (Papirutgave Kr. 220,-)
 • Nr. 116: Nina Raaum og Nils Gunnar Songstad: Politiske ledere i kommunene. (Papirutgave kr. 120,-)
 • Nr. 115: Monica Lund: Undersøkelse om religion 1998. (Papirutgave Kr. 120,-)
 • Nr. 114: Monica Lund og Knut Kalgraff Skjåk: Arbeidsforhold og arbeidserfaringer 1997 (Papirutgave Kr. 130,-)
 • Nr. 113: Kristine Enger og Trond Pedersen: Skolevalgets intervjuundersøkelse 1997 Resultatrapport. (Papirutgave Kr. 130,-)
 • Nr. 112: Dag Kiberg: Introduksjon til KIRUT-databasen med kodebok (Papirutgave Kr. 120,-)
 • Nr. 111: Stine Wikholm og Astri Hildrum: Helseundersøkelsen 1995 Dokumentasjon og frekvensfordelinger. (Papirutgave Kr. 130,-)
 • Nr. 110: Astrid Rommetveit: Levekårsundersøkelsene 1980, 1983, 1987, 1991 og 1995 Dokumentasjon og frekvenser. Revidert rapport nr. 97 (Papirutgave Kr. 150,-)
 • Nr. 109: Dag Kiberg og Stine Wikholm: Generasjonsdatabasen. Kodebok med frekvensoversikter. Kr. 120,-
 • Nr. 108: Knut Kalgraff Sjåk og Bjug Bøyum: Haldninger til offentlige styresmakter og offentleg verksemd. Intervjuundersøkimgar gjennomførte av NSD 1990 og 1996. (Papirutgave Kr. 200,-)
 • Nr. 107: Knut Kalgraff Sjåk og Bjug Bøyum: Undersøking om familie og kjønnsroller 1994. (Papirutgave Kr. 120,-)
 • Nr. 106: Kristine Enger: Skolevalgets intevjuundersøkelse 1995. Resultatrapport. Kr. 120,-
 • Nr. 105: Dag Kiberg, Kristin Strømnes og Eirik Vasstrand: De norske valgundersøkelsene 1977, 1981, 1985, 1989 og 1993. Dokumentasjon og frekvenser. Revidert rapport nr. 94. Kr. 150,-
 • Nr. 104: Kristine Enger: EU-prøvevalg '94. Resultatrapport. Kr. 120,-
 • Nr. 103: Knut Kalgraff Sjåk og Bjug Bøyum: Intervjuundersøking om nasjonal identitet 1995. (Papirutgave Kr. 120,-)
 • Nr. 102: Kristine Enger og Eirik Vasstrand: Skolerapport '93. Resultatrapport. Kr. 120,-
 • Nr. 100: Knut Kalgraff Sjåk og Bjug Bøyum: Undersøking om verdier, natur og miljø 1993. Kr. 120,-
 • Nr. 99: Knut Kalgraff Sjåk og Bjug Bøyum: Haldningar til innvandrarar 1988 og 1993. Revidert rapport nr. 87. Kr. 130,-
 • Nr. 98: Bjug Bøyum: Undersøkelse om holdninger til sosial ulikhet. Gjennomføring og datainnsamling. (Papirutgave Kr. 120,-)
 • Nr. 97: Hanne Teigum: Levekårsundersøkelsene 1980, 1983, 1987 og 1991. Dokumentasjon og frekvenser. Ny revidert rapport, se nr.110. Kr. 150,-
 • Nr. 96: Svein Roar Hult, Harald Skeie og John-Erik Ågotnes: Utvalgsarkivet. Kodebok med dokumentasjon og eksempler på informasjon. Kr. 100,-
 • Nr. 95: Dag Kiberg og Hanne Teigum: Ungdomsundersøkelsene 1980, 1985 og 1990. Dokumentasjon og frekvensfordelinger (Revidert rapport nr. 70). Kr. 120,-
 • Nr. 93: Audun Lange og Jostein Ryssevik: Skolevalg '91. Kr. 100,-
 • Nr. 92: Bjug Bøyum: Holdninger til religion 1991. Kr. 100,-
 • Nr. 91: Jørn Y. Leipart: DU-databasen. Database med informasjon om støttemottakere i Distriktenes utbyggingsfond. Dokumentasjonsrapport. Kr. 70,-
 • Nr. 90: Ove Botnevik: Kommunehelsetjenesten 1986-1989. Dokumentasjon. Kr. 70,-
 • Nr. 89: Finn-Henry Hansen og John-Erik Ågotnes: Database om det sykehusadministrative apparat. Kodebok med dokumentasjon og eksempler på informasjon. Kr. 110,-
 • Nr. 88: Ove Botnevik og Gunnar Grendestad: data om arbeidsledighet. Dokumentasjon. Kr. 60,-
 • Nr. 86: Martin-Arne Andersen: Organisasjonsarkivet. Ei brukarrettleiing. Kr. 90,-
 • Nr. 85: Nina Bjørnstad: Levekårsundersøkelse blandt utenlandske statsborgere. Frekvensoversikter. Kr. 90,-
 • Nr. 84: Gry Henriksen og Knut Kalgraff Sjåk: Holdninger til miljøvern i 16 land. Dokumentasjon og komparativ oversikt. Kr. 80,-
 • Nr. 83: Audun Lange og Jostein Ryssevik: Skolevalg '89. Resultatrapport. Kr. 50,-
 • Nr. 82: Alfa-Merethe Sefland: Kvinnerepresentasjon i kommunale og fylkeskommunale utvalg. Periodene 1984-1987 og 1988-1991. Kr. 50,-
 • Nr. 81: Harriet Berg: Helseundersøkelsen 1968. Kodebok med fordelinger. Kr. 70,-
 • Nr. 80: Harriet Berg, Svein Roar Hult, Vigdis Kvalheim og John-Erik Ågotnes: Dokumentasjon for Kommunedatabasen: Kommuneregnskapsdata 1972-87. Kr. 70,-
 • Nr. 79: Pål Håvorson og Dag Kiberg: Arbeidskraftundersøkelsen 1972-1987. Kodebok med frekvensfordelinger. Kr. 70,-
 • Nr. 77: Dag Kiberg: Levekårsundersøkelsen 1987. Kodebok med frekvensfordelinger. Kr. 90,-
 • Nr. 75: Harald Bjørnøy: Undersøkelser om norsk utviklingshjelp utført av Statistisk sentralbyrå i 1972, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986. Kr. 70,-
 • Nr. 74: Audun Lange: Tema arbeidsledighet. NAVFs tilleggsundersøkelse. Kr. 60,-
 • Nr. 73: Birger Skilebrei: Poliyikerarkivet 1814-1986. Kodebok med dokumentasjon og eksempler på informasjon. Kr. 60,-
 • Nr. 72: Audun Lange og Jørn Y. Leipart: Studenter og bedriftsøkonomiske studier. Inervjuundersøkelse ved 5 læresteder. Hovedfunn og dokumentasjon. Kr. 75,-
 • Nr. 71: Kjell A. Eliassen og John Erik Ågotnes: stortingsrepresentanter og statsråder 1945-1985. Kodebok med dokumentasjon og eksempler på informasjon. Kr. 40,-
 • Nr. 69: Harald Bjørnøy: Helseundersøkelsen 1985. Kodebok med frekvensfordelinger. Kr. 100,-
 • Nr. 68: Pål Håvorsen: Arbeidstidsundersøkelsen 1985. Dokumentasjon og frekvensfordelinger. Kr. 50,-
 • Nr. 67: Knut Kalgraff Sjåk: NAVFs tilleggsudersøking til Statistisk Sentralbyrås Arbeidskraftsundersøking 1984. Dokumentasjon. Kr. 30,-
 • Nr. 66: Magne Otterå: Data om fraksjonsmerknader til komiteinnstillinger til stortinget. Se NSD-notat nr.2 for oppdatering. Kr. 30,-
 • Nr. 65: Knut Kalgraff Sjåk: Røykevaneundersøkingane 1973-1982. Tilleggsundersøkingar til arbeidskraft undersøkingane. Kr. 50,-
 • Nr. 64: Tone Hartvedt: Levekårsundersøkelsen 1983. Kodebok med fordelinger. Kr. 100,-
 • Nr. 63: Axel Baudion: Innføring i bruk av programpakken SPSSx, SPSSx-2. . Kr. 40,-
 • Nr. 62: Svein Roar Hult: RfSP's Byforskningsprogram 1981-84. Prosjektoversikt og dokumentasjon av prosjektdata overført til NSD. Kr. 50,-
 • Nr. 60: Bente Kornerud og Atle Alvheim: Oversikt over intervjuundersøkelser utført av Statistisk Sentralbyrå i perioden 1967-1983. Revidert rapport 19. Kr. 40,-
 • Nr. 59: Rolf Thorsen: Radio-og fjernsynsundersøkelsen 1983. . Kr. 40,-
 • Nr. 58: Svein Roar Hult: Kretsdatafilen 1950: Folketellingsdata på kretsnivå. Kr. 40,-
 • Nr. 57: Jonny Pedersen: Radio-og fjernsynsundersøkelsen 1980. Kodebok med fordelinger. Kr. 40,-
 • Nr. 56: Svein Roar Hult: Statlige utvalg, styrer og råd 1980-81. Kodebik med fordelinger. Kr. 40,-
 • Nr. 55: Arild Aspøy: Røykevaneundersøkelsene 1977, 1978, 1979. Tilleggsundersøkelser til arbeidskraftundersøkelsene. Dokumentasjon og fordelinger. Kr. 40,-
 • Nr. 54: Johnny Pedersen: Fruktbarhetsundersøkelsen 1977. Kodebok med fordelinger. Kr. 40,-
 • Nr. 53: Johnny Pedersen: Kvinners arbeid ute og hjemme. Kodebok med fordelinger. Kr. 40,-
 • Nr. 52: Atle Alvheim: Radio- og fjernsynsundersøkelse for barn 1978. Kodebok med fordelinger. Kr. 40,-
 • Nr. 51: Atle Alvheim: Levekårsundersøkelsen 1980. Kodebok med fordelinger. Kr. 120,-
 • Nr. 50: Jon F. Wagtskjold: Nordisk database for regionale tidsserier: Folkemengdens bevegelse 1945-1980, Danmark, Finland, Norge og Sverige. Kr. 60,-
 • Nr. 49: Jon F. Wagtskjold: Perspektivnotat: Om bruk av simuleringsteknikk i studier av sosialpolitikk. . Kr. 40,-
 • Nr. 48: Johnny Rasmussen og Jon F. Wagtskjold: Nordisk database for regionale tidsserier: Folkemengdens bevegelse 1945-1977/78, Danmark, Finland, Norge og Sverige. Kommentarutgave. Kr. 40,-
 • Nr. 47: Jørn Leipart og Terje Sande: Valgundersøkelsen 1957. . Kr. 40,-
 • Nr. 46: Rune Fossheim og Eivind Frømyr: Embetsmannsarkivet 1814 - 1974. Kr. 40,-
 • Nr. 45: Atle Alvheim: NSDs Kretsdatabank 1960 - 1970. Datainnhold og brukerveiledning. Kr. 40,-
 • Nr. 44: Lars Gulbrandsen: Intervjudata for planlegging og evaluering av offentlige tiltak. Kr. 40,-
 • Nr. 43: Jarle Brosveet: Aktuelle bydatatilbud. Behov, kostnader og løsninger. Kr. 40,-
 • Nr. 42: Atle Alvheim: INAS' Yrkeshistorie. Kr. 40,-
 • Nr. 41: Atle Alvheim og Leonard Vårdal: Levekårsundersøkelsens intervjuundersøkelser. Kodebok med fordelinger. Kr. 40,-
 • Nr. 40: Jarle Brosveet: Data for RFSPs byforskningsprogram. Kr. 35,-
 • Nr. 39: Bjarne Kristiansen: Organisasjonsarkivet 1971/72. Kr. 40,-
 • Nr. 37: Arne Eidsheim: Samfunnsvitenskaplig EDB på DEC-10 ved Universitetet i Oslo. Kr. 35,-
 • Nr. 36: Jarle Brosveet: Infrastrukturtjenester for forskning for samfunnsplanlegging. . Kr. 35,-
 • Nr. 35: Erling Berge, Jon Eivind Kolberg, Per Lægreid og Jørn Rattsø: Sosiale, økonomiske og administrative data for forskning for samfunnsplanlegging. Kr. 35,-
 • Nr. 34: Atle Alvheim: Helseundersøkelsen 1975. Kodebok med fordelinger. Kr. 60,-
 • Nr. 32: Torbjørn Grindhaug, Terje Sande og Kirsten Voje: Galluparkivet 1964 - 1976. Oversikt over spørsmål med frekvensfordelinger. Kr. 60,-
 • Nr. 31: Atle Alvheim: Arbeidskraftsundersøkelsen 4. kvartal 1977, koplet med Røykevaneundersøkelsen 1977. Kodebok med fordelinger. Kr. 40,-
 • Nr. 30: Jarle Brosveet: Samfunnsvitenskaplig terminalbruk på UNIVAC. Revidert rapport 21. Kr. 30,-
 • Nr. 29: Atle Alvheim: Forbruksundersøkkelsene 1975 og 1976. Kodebok med fordelinger. Kr. 40,-
 • Nr. 28: Jarle Brosveet: Planleggingsdata for helse og sosialsektoren utenfor institusjon. Kr. 30,-
 • Nr. 27: Jarle Brosveet, Thore G. Olaussen og Terje Sande: Kommuneendringer 1838 - 1978. Del 2: Koeffisienter og endringstall. Kr. 60,-
 • Nr. 26: Jarle Brosveet, Thore G. Olaussen og Terje Sande: Kommuneendringer 1838 - 1978. Del 1: Kilder og koeffisientberegning. Kr. 30,-
 • Nr. 24: Knud Knudsen og Ørjar Øyen: Oversettelse av Donald J. Treimans internasjonale skala for yrkesprestisje til norsk. Kommentarutgave. Kr. 40,-
 • Nr. 23: Thore G. Olaussen: Personregisterloven, Datatilsynet og informasjonsbrukere. Kr. 30,-
 • Nr. 17: Personvern og samfunnsforskning. Seminarrapport. Kr. 25,-
 • Nr. 13: Kjell Sælen: Politikerarkivet 1814-1976. Oversikt over innhold med frekvensfordelinger. Kr. 20,-

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)