Om personvern på www.nsd.no

NSDs ansvarserklæring

Dette nettstedet, inkludert innhold, utvalg og ordning av innhold på hver enkelt side eller samling av sider, eies fullt og helt av NSD AS. Vi forbeholder oss alle rettigheter til dette materialet. Ved bruk av informasjon hentet fra NSDs nettsted, må kilde oppgis.

NSD gjør sitt beste for å sikre at all informasjon som presenteres på nettstedet er riktig på utgivelsestidspunktet, og vi tilstreber at all informasjon er så oppdatert som mulig. Vi tar likevel ikke ansvar for direkte, indirekte, spesielle, betydelige eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av dette nettstedet eller dets innhold. NSD påtar seg heller ikke ansvar for innholdet på hjemmesider du har fått tilgang til via NSDs sider. Videre forbeholder NSD seg retten til å foreta endringer og rettelser til enhver tid, uten forvarsel.

Hvis det avdekkes feil eller unøyaktigheter vil vi gjerne ha tilbakemelding til nsd@nsd.no.

NSDs fortrolighetserklæring

I tilfeller hvor vi gjennom nettsidene ber om ditt navn, e-postadresse o.l., gjør vi dette for å betjene din henvendelse på best mulig måte. Din personlige informasjon vil ikke benyttes i noen annen sammenheng.

NSD innhenter vanlig besøksstatistikk for sine nettsider ved hjelp av Google Analytics, som er en tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc (”Google”). Dette innebærer statistikk som genereres automatisk av serveren over besøkendes IP-nummer, hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og videreutvikling av våre nettsider. Google Analytics bruker “cookies” (informasjonskapsler), som er tekstfiler plasseres på din datamaskin. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette, vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)