Om NSD

NSD er nasjonalt arkiv for forskningsdata og et av verdens største i sitt slag. Tilgang til data er kjernen i moderne forskningsinfrastruktur. NSD arkiverer, tilrettelegger og formidler data til forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, og utarbeider teknologiske løsninger. Målet er å gi forskere tilgang til data uten store juridiske, økonomiske og praktiske hindringer. NSD har egen seksjon for personvern som behandler prosjektsøknader fra rundt 150 institusjoner og gir råd om personvern til forskere og studenter. NSD er et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet.

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)