Om NSD

NSD er et nasjonalt arkiv og senter for forskningsdata. Oppdraget vårt er å sikre åpen og enkel tilgang til forskningsdata, og forbedre mulighetene for empirisk forskning gjennom et bredt tilbud av data og støttetjenester.

Grunnverdien i NSD er at forskningsdata er et kollektivt gode som skal deles. Prinsippet om åpen tilgang, likebehandling og deling av forskningsdata har vært styrende for virksomheten siden starten i 1971.

Frigjør kapasitet for forskerne

NSD er et verktøy for forskning og skal tilby tjenester som frigjør ressurser og kapasitet for utøvende forskning. Målet er å gi forskere tilgang til data uten store juridiske, økonomiske og praktiske hindringer. NSD arkiverer, tilrettelegger og formidler data til både nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Tilrettelegger for deling og gjenbruk av forskningsdata

NSD utarbeider løsninger som senker terskelen for å lagre og dele data – løsninger som sikrer at forskningsdata blir oppbevart for framtiden, og som gir effektive og trygge muligheter for deling av data.

For å bidra til at forskningen har tilgang til oppdaterte datatjenester, deltar vi aktivt i samarbeid for å utvikle infrastrukturen både nasjonalt og internasjonalt. Vi følger de internasjonale FAIR-prinsippene for forskningsdata: Findable, Accessible, Interoperable, Reusable.

Nasjonalt kompetansesenter for personvern i forskning

NSD har et av de største fagmiljøene for personvern i Europa. Vi vurderer om forskningsprosjekt som skal behandle personopplysninger innfrir kravene i personvernlovgivningen, og tilbyr rådgiving og kurs om personvern til forskere og studenter.

Internasjonalt sertifisert

NSD er norsk tjenesteleverandør i CESSDA ERIC. NSDs arkiv er sertifisert som et "Trusted Digital Repository".

Organisering

NSD er organisert som et aksjeselskap eid av Kunnskapsdepartementet. Styret er øverste organ, og styreleder er Petter Aasen. Administrerende direktør er Vigdis Kvalheim.

Organisasjonskart for NSD (Klikk på kartet for større versjon)

 

© NSD - Norsk senter for forskningsdata • Kontakt NSDPersonvern og informasjonskapsler (cookies)