Nasjonale valgundersøkelser

Valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF) ble satt i gang i forbindelse med stortingsvalget i 1957, og det er foretatt undersøkelser i forbindelse med alle senere stortingsvalg, bortsett fra valget i 1961. Formålet med den enkelte valgundersøkelse er dels å videreføre analyser for foregående valg, dels å studere aktuelle tendenser i norsk politikk og unike trekk ved det aktuelle stortingsvalget.

Det norske valgforskningsprogrammet startet i midten av 50-årene i regi av ISF. Programmet har fra 1977 samarbeidet med Statistisk sentralbyrå om å gjennomføre valgundersøkelsene i forbindelse med Stortingsvalgene. Undersøkelsene skal gi statistisk grunnlagsmateriale for forskning om valg og politiske prosesser i Norge.