This page in English

Tidsbrukundersøkelsen

Formålet med undersøkelsene er å samle en oversikt over hvordan befolkningen fordeler sin tid på forskjellige aktiviteter knyttet til hjem, arbeid og fritid.

Tidsbrukundersøkelsene inneholder data som viser hvordan folk faktisk lever innenfor de muligheter og begrensninger levekårene deres gir. Datamaterialet baserer seg på to forskjellige innsamlingsmetoder og de tilgjengelige datasettene er delt opp og dokumentert etter disse. Den ene innsamlingsmetoden er vanlig intervju og spørreskjema. Den andre innsamlingsmetoden er en dagbok-variant hvor informantene i 1-2 døgn kontinuerlig dokumenterte gjøremål, lokasjon og eventuelt samvær i en utlevert dagbok.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Tidsbrukundersøkelsen, intervjudata, 2010 Må bestilles PDF
Tidsbrukundersøkelsen, intervjudata, 2000-2001 Må bestilles PDF
Tidsbrukundersøkelsen, intervjudata, 1990-1991 Må bestilles PDF
Tidsbrukundersøkelsen, intervjudata, 1980-1981 Må bestilles PDF
Tidsbrukundersøkelsen, intervjudata, 1971-1972 Må bestilles PDF
Tidsbrukundersøkelsen, dagbokdata, 2010 Må bestilles PDF
Tidsbrukundersøkelsen, dagbokdata, 2000-2001 Må bestilles PDF
Tidsbrukundersøkelsen, dagbokdata, 1990-1991 Må bestilles PDF
Tidsbrukundersøkelsen, dagbokdata, 1980-1981 Må bestilles PDF
Tidsbrukundersøkelsen, dagbokdata, 1971-1972 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår