This page in English

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU)

Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene er å undersøke befolkningens reiseaktivitet og reisemønstre.

Undersøkelsene skal blant annet fortelle om omfanget av folks reiser, hvorfor og hvordan folk reiser og hvordan reiseaktiviteten varierer mellom ulike befolkningsgrupper. Disse omfatter alle typer korte og lange personreiser og bruk av alle typer transportmidler, inkludert gange.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1997-1998 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1991-1992 Må bestilles PDF
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1984-1985 Må bestilles PDF

 

Tilgjengelighet

Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005, 2009 og 2013/2014 er tilgjengelig for alle ved bestilling. Dersom dataene skal brukes til forsknings- og undervisningsformål, vil dette være kostnadsfritt. Andre formål kan bli avkrevd betaling for arbeidet med tilrettelegging av dataene.

Data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 1985, 1992, 1998 og 2001 er tilgjengelig for forsknings- og undervisningsformål ved bestilling. Kostnadsfritt.

Datasettene for 2009 og 2013/2014 kan også gjøres tilgjengelige på grunnkretsnivå og koordinatnivå. Følgende krav gjelder ved utlevering:

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en låneavtale som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

Eksterne lenker

Se publikasjonsliste på Den nasjonale reisevaneundersøkelsen, informasjonsside om undersøkelsen, Transportøkonomisk institutt, TOI.no