This page in English

Forbruksundersøkelsen

Statistisk sentralbyrå har brukt periodiske forbruksundersøkelser som grunnlag for å utarbeide og ajourføre vektgrunnlaget for konsumprisindeksen.

Detaljerte oversikter over forbruket i privathusholdninger har også etterhvert utgjort et viktig grunnlag for levekårsstatistikken, og for forskning om inntekt, levekår og f.eks. virkninger av skattesystemets bruk av direkte og indirekte skatter. Materialet er også så detaljert at det gir et interessant grunnlag for kostholdsanalyser. Data kan også benyttes til etterspørselstudier, i økonomiske planleggingsmodeller eller for spesifikasjon av det private forbruket i nasjonalregnskapet.

Databeholdning

Tittel Last ned Dokumentasjon
Forbruksundersøkelsen 2012 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 2009 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 2008 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 2007 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 2006 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 2005 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 2004 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 2003 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 2002 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 2001 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 2000 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1999 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1998 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1997 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1996 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1995 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1994 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1993 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1992 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1991 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1990 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1989 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1988 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1987 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1986 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1985 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1984 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1983 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1982 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1981 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1980 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1979 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1978 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1977 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1976 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1975 Må bestilles PDF
Forbruksundersøkelsen 1973 Må bestilles PDF

Tilgjengelighet

Data er tilgjengelig for forskere og studenter ved Statistisk Sentralbyrås godkjente forskningsinstitusjoner, kostnadsfritt via NSD.

Format

Alle undersøkelser kan konverteres til format som støtter SPSS, Stata eller SAS på bestilling. Ta kontakt for andre format.

Hvordan låne data?

Data lånes ut etter at du har fylt ut og sendt inn vårt bestillingsskjema som du finner her (husk å oppgi komplett navn på undersøkelsen du ønsker å bestille).

Du vil deretter få tilsendt et tilgangsbrev og en taushetserklæring som må signeres og returneres før data kan utleveres. For studenter må det også fylles ut en veiledererklæring.

Vilkår

Eksterne lenker

SSB sine egne sider om forbruksundersøkelsene.