Om norske spørreundersøkelser

Datasamlingen består av

Alle undersøkelsene i datasamlingen er dokumentert både på norsk og engelsk. Noen datasett kan analyseres online eller lastes direkte ned fra nett. Andre datasett er tilgjengelige (for forskere og studenter) etter søknad og signert taushetserklæring. Søk om tilgang til undersøkelser via bestillingsskjemaet eller nsd@nsd.no.

Finn din norske spørreundersøkelse