Regionaldata

Regionale data beskriver geografiske enheter som for eksempel kommuner, eller teller opp menneskene som er innenfor slike enheter.

Kommunedatabasen

Basen inneholder statistisk informasjon om alle norske kommuner fra 1769 og frem til i dag. Følgende emner er representert:

European Election Database

Inneholder data om mer enn 300 valg i Europa og dekker 31 land i perioden fra 1990 til idag. Data er tilgjengelig på NUTS nivå 2 og 3. Mer...

NSDs Kirkedatabase

Kirkedatabasen danner grunnlag for Den norske kirkes offisielle statistikk og inneholder data fra menighetenes årsstatistikk. Her finnes data om døpte, konfirmerte, inn- og utmeldte, gudstjenester, gudstjenestedeltakelse, innsamlet kollekt. Les mer

Kretsdata

Opplysninger fra folketellingerog folkeregistre på kretsnivå 1950-1996. Mer...

Nordiske data

Om valg, folketellinger, folkemengders bevegelser i de nordiske landene 1945-1989. Mer...

Innovasjon Norge

Økonomisk statistikk om foretak som mottar støtte fra Innovasjon Norge. Mer...

The MacroDataGuide

MacroDataGuide er en oversikt over internasjonale kilder til makrodata, med vurdering av datakvalitet og sammenlignbarhet. Mer...