Programvare

NSD har utviklet progamvare for å gi brukerne enklere tilgang til data og analyse.

NESSTAR

Nesstar er en komplett løsning for publisering og rapportering av statistiske data. Systemet består av en rekke integrerte programvarekomponenter som samlet utgjør en effektiv, fleksibel og standardisert plattform for distribuert tilgang til data via Internett. www.nesstar.com

NSD WebSurvey

WebSurvey er et system for innsamling av intervjudata via internett. Systemet retter seg hovedsakelig mot forskning og utdanning.
NSD WebSurvey