Programvare

NSD har utviklet progamvare for å gi brukerne enklere tilgang til data og analyse.

NESSTAR

Nesstar er en komplett løsning for publisering og rapportering av statistiske data. Systemet består av en rekke integrerte programvarekomponenter som samlet utgjør en effektiv, fleksibel og standardisert plattform for distribuert tilgang til data via Internett. www.nesstar.com

NSD WebSurvey

WebSurvey er et system for innsamling av intervjudata via internett. Systemet retter seg hovedsakelig mot forskning og utdanning.
NSD WebSurvey

NSDstat

NSDstat er et program for å analysere sosio-økonomiske data. Programpakken finnes i to versjoner; "NSDstat Pro" for brukere på universitetsnivå og NSDstat Skole for bruk i skolen.
NSDstat Pro
NSDstat Skole

CELIUS

Celius er et verktøy for å analysere valg og valgsystemer. Empiriske data som gjør det mulig å studere politiske trender for de siste 50 år følger med programmet.
CELIUS