NSD grafikk
grafikk: NSD

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

DBH Kanalregister

Av Benedicte Løseth og Lars-Petter Jevnaker

Grafikk - NSD Kommunedatabasen

Ved etableringen av registeret for vitenskapelige publikasjoner i 2004 var det forventet at det raskt ville nå et ’endelig’ omfang. I 2012 er status for Kanalregisteret at det forsetter å vokse og at det har hatt en årlig vekst på mellom 1400–1700 fremsatte forslag via NSDs system. Det er per i dag registrert 20 374 tellende, aktive tidsskrifter og serier og 1 343 forlag/bokutgivere. Bare i 2011 kom det inn hele 1 951 nye forslag til vitenskapelige kanaler.

Det kan være flere grunner til at antall forslag til Kanalregisteret fortsetter å øke. I tillegg til en reell økning i nye kanaler, ser vi også at tidsskrifter blir nedlagt og i mange tilfeller erstattet av nye. Tallet på Open Access-tidsskrifter vokser, og interessen for Kanalregisteret har også økt etter at andre sektorer enn universitets- og høgskolesektoren, har blitt brukere av registeret. Helsesektoren har bidratt med mange nye forslag. I tillegg har Kanalregisteret også blitt brukt av flere svenske universiteter i 2011.

Artikkel publisert i NSDnytt Nr 1-2012.