NSDs Partidokumentarkiv

Av Kristopher Ivan Straus

NSDs Partidokumentarkiv består i hovedsak av alle prinsipp- og valgprogram fra perioden 1884–2009, i tillegg til et utvalg pressemeldinger fra perioden 1990-2006. NSD utbedrer nå arkivet for å gjøre det enklere å finne frem til og laste ned ønsket informasjon.

Partidokumentarkivet ble etablert i 1996/97 etter initiativ fra Bernt Aardal og Hege Skjeie fra Institutt for samfunnsforskning. Alle prinsippog valgprogram siden 1884 ble skannet og gjort tilgjengelig i et elektronisk arkiv. Dagens arkiv tilbyr dette materialet og andre sentrale dokumenter på CD-en ”Vi vil..! Norske Partiprogrammer 1884-2001”.

Prinsipp- og valgprogram, pressemeldinger og en del samiske, fylkeskommunale og kommunale valgprogram fra 1990 til 2009 er også tilgjengelig i nettversjonen. Renoveringen innebærer en større ombygging av arkivet, modernisering av grensesnittet, ny søkeportal og at data fra CD-en gjøres tilgjengelig på nettsidene. Oppdatert arkiv vil være klart i løpet av høsten.

www.nsd.uib.no/polsys

Publisert i NSDnytt Nr 2-2011.