NSD grafikk
grafikk: valg i Sverige 2010
NSD grafikk
grafikk: oppslutning om sosialdemokratiet i Norden

European Election Database

Historisk svakt for Socialdemokraterna

Av Trond Kvamme

European Election Database (EED) er oppdatert med resultater fra det svenske riksdagsvalget. Valget ble gjennomført 19. september og viste en kraftig nedgang for Socialdemokraterna (SAP), mens Moderaterna (M) og Sverigedemokraterna (SD) hadde en betydelig oppgang sammenlignet med resultatene fra 2006.

Når det gjelder den sosialdemokratiske nedgangen er den ikke ulik utviklingen i Danmark og Finland. I Norge og Island er derimot utviklingen for de sosialdemokratiske partier mer positiv.

Grafikk - valgresultat Sverige 2010 Gå til dataoversikt >

Historisk svakt resultat for sosialdemokratene

Selv om SAP så vidt ble det største partiet med 30,7 prosent av stemmene, så er oppslutningen den svakeste siden 1914. Samtidig er det en nedgang på 4,3 prosentpoeng sammenlignet med resultatet fra forrige valg. Moderaterna (30,1 prosent) hadde på sin side en oppgang på 3,8 prosentpoeng. Det høyreradikale SD fikk en oppslutning på 5,7 prosent (opp 2,8) og vant dermed for første gang representasjon i Riksdagen. I tillegg gjorde Miljöpartiet (MP) et godt valg med 7,3 prosent, opp 2,1 prosentpoeng. Folkepartiet (FP), Kristdemokraterna (KD), Vänsterpartiet (VP) og Centern (C) gikk svakt tilbake.

Gjenvalg for sentrum-høyre-alliansen

Resultatet innebærer at sentrum-høyre-alliansen som består av M, C, FP og KD, fortsetter i regjering. Det er første gang i etterkrigstiden at en ikke-sosialistisk regjering blir gjenvalgt. Det så lenge ut til at koalisjonen skulle få absolutt flertall i Riksdagen, men fintellingen viste at de samlet vant 173 av de totalt 349 setene.

Grafikk - sosialdemokratiet i Norden

Sosialdemokratisk nedgang i Norden?

Sammenligner vi resultatene for de sosialdemokratiske partier i de nordiske land ved de fem siste nasjonale parlamentsvalg, viser tallene en nedgang både i Sverige, Danmark og Finland. I Sverige er nedgangen ved årets valg en fortsettelse av nedgangen i 2006, og siden brakvalget i 1994 har oppslutningen om SAP sunket med 14,6 prosentpoeng. Nedgang har det også vært i Danmark og Finland, selv om den ikke har vært like markant som i Sverige. I begge land opplevde de sosialdemokratiske partier en nedgang på 2000-tallet og de har vært uten regjeringsmakt hhv siden 2001 og 2007. Nye valg skal avholdes i 2011.

I Norge opplevde Arbeiderpartiet (AP) en kraftig nedgang ved valget i 2001. Selv om partiet mistet regjeringsmakten var det fortsatt det største partiet. AP vant tilbake makten ved valget i 2005 og har vært i regjering siden. Når det gjelder Island, så har det i motsetning til de øvrige nordiske land ikke vært tradisjon for et stort sosialdemokratisk parti. Først i 1999, gjennom en sammenslåing av flere mindre venstrepartier, fikk landet et slagkraftig sosialdemokratisk parti: Samfylkingin. Det ble det største partiet ved valget i 2009 og sitter nå i regjering.

European Election Database (EED)

EED publiserer valgdata fra europeiske land på regionalt og nasjonalt nivå. Databasen dekker perioden fra 1990 til i dag og inneholder resultater fra nasjonale parlamentsvalg, presidentvalg, valg til Europaparlamentet og EU-relaterte folkeavstemninger. Databasen gjengir resultater fra over 300 valg og folkeavstemninger i 31 land i Europa.

European Election Database www.nsd.uib.no/eed

Publisert i NSDnytt Nr 4-2010.