NSD grafikk
økt skepsis til politisk påvirkning fra religiøse ledere

Norske spørreundersøkelser

NAV og NSB på bunn – utdanning og Vinmonopolet på topp

Jorun Jordheim Berntsen og Christer Mandal

Grafikk - viser om brukere er fornøyd eller misfornøyd med offentlige tjenester

Tilfredsheten med statlige tjenester blant det norske folk varierer sterkt. Blant personer som har personlig erfaring med tjenestene, kommer NSB og NAV dårligst ut, mens de er mer fornøyde med Vinmonopolet, høgskoler og universiteter. Det viser tall fra Innbyggerundersøkelsen 2009 som nå er publisert gjennom NSD.

Innbyggerundersøkelsen søker å kartlegge norske innbyggeres oppfatninger og erfaringer på ulike offentlige tjenesteområder og ble gjennomført i 2009 av Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) som første ledd i et todelt prosjekt. Respondentene ble blant annet spurt om hvor fornøyd eller misfornøyd de er med statlige institusjoners tjenester.

NAV og NSB på bunn

Om vi ser på personer som har erfaring med tjenestene, har de fleste institusjonene en klar overvekt av fornøyde brukere. Unntak er brukerne til NAV og NSB, der fire av ti er misfornøyde og omlag like mange fornøyde.

Utdanning, Vinmonopolet og teatrene på topp

Høgskolene, Vinmonopolet, universitetene og teatrene kommer best ut. Her er fire av fem brukere fornøyde. Kun en av tjue har noe å utsette på tjenestene.

Del 2 av DIFIs undersøkelse gjennomføres i 2010 og retter seg spesielt mot brukerne av de enkelte tjenestene.

Undersøkelsen er tilgjengelig for analyse og nedlasting fra www.nsd.uib.no/nsddata.

 

Publisert i NSDnytt Nr 3-2010.