European Election Database

Valgdata på regionalt nivå

Den nye versjonen av NSDs valgdatabase – European Election Database (EED), tidligere CivicActive – publiserer valgdata fra europeiske land på regionalt og nasjonalt nivå. Databasen dekker perioden fra 1990 til i dag og inneholder resultater fra nasjonale parlamentsvalg, presidentvalg, valg til Europaparlamentet og EU-relaterte folkeavstemninger. Databasen gjengir resultater fra over 300 valg og folkeavstemninger i 31 land i Europa.

Valgresultater på NUTS-nivå

For å bedre sammenligningsgrunnlaget i datamaterialet publiseres valgresultater i henhold til Eurostats NUTS-spesifikasjoner, nivå 1 til 3. De fleste datasett inneholder antall stemmeberettigede, avgitte stemmer, gyldige og ugyldige stemmer, og er hentet fra nasjonale valgmyndigheter, statistikkbyrå og andre offisielle kilder. Tallene er ofte på kommunalt eller tilsvarende lavt valgkretsnivå før de blir aggregert i henhold til NUTS-spesifikasjonene. Data er dermed tilpasset Eurostats inndelingsstruktur for regionalstatistikk og kan direkte sammenlignes med regionale indikatorer som for eksempel demografi, økonomi, arbeidsmarked, utdanning og helse. I tillegg til valg- og folkeavstemningsdata tilbyr EED informasjon om valgsystemer og de største politiske partier i hvert enkelt land.

Enkel tilgang til data

Datasettene publiseres i Nesstar og kan lastes ned eller analyseres/visualiseres direkte i form av tabeller, tidsseriegrafer, søylediagram og kart. Forhåndsdefinerte tabeller og visualiseringer av databaseinnhold er i den nye versjonen i stor grad integrert i nettsidene ved hjelp av ny Nesstarfunksjonalitet.

Data er fritt tilgjengelig fra www.nsd.uib.no/eed.

Publisert i NSDnytt Nr 2-2010.